missgien.log
sinds 2001

[vorige] - [weblog] - [volgende]

 
woensdag
16 maart 2005
Minister tegen subsidie "26.000 gezichten"
13:03 uur


Op 11 maart is de 26.000 gezichten'. Deze serie portretten krijgt subsidie van het ICCO, de Novib en Ontwikkelingssamenwerking, Van Ardenne, heeft daar bezwaar tegen. "Deze films doorkruisen het beleid van de regering en zijn onverenigbaar met mijn beleid', aldus Van Ardenne. Ze is van mening dat ze het recht heeft om van de organisaties te vragen hun steun in te trekken omdat het subsidiegeld dat ICCO c.s. van de overheid ontvangt aan regels gebonden is. "Eén daarvan is rekening houden met het beleid van de minister". De minister is zijdelings betrokken bij het terugkeerbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken, '26.000 gezichten' bekritiseerd dat beleid.

De minister gaat hier echter buiten haar boekje: geen van de drie organisaties heeft nl. subsidiegelden gebruikt bij hun steun aan de film-serie: de Novib-directeur zit in het comité van aanbeveling, ICCO en Plan Nederland gaven wel geld, maar gebruikten daarvoor andere middelen.
Dit lijkt verdomd veel op censuur en valt volgens initiatiefnemer Joost Bosland samen met de opmerkingen van Verdonk over de eenzijdige berichtgeving in de media. Bosland:"Kennelijk mag het beleid van deze regering niet bekritiseerd worden".
[Via: Medialog]


Mark Gerritsen [e-mail]
26.000 GEZICHTEN IN DE MOLENSTRAAT

Breed Pardon en Keer het Tij samen in actie

Donderdag 17 maart 19:30 uur Molenstraat, Nijmegen

26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een gezicht in de Molenstraat.

Keer het Tij en Breed Pardon voeren donderdag 17 maart actie tegen het asielbeleid van minister Verdonk. In de Molenstraat zal de aandacht van het winkelend publiek gevraagd worden voor de schrijnende en onzekere positie van asielzoekers die in afwachting zijn van een beslissing of zelfs uitgezet dreigen te worden. Korte films uit de reeks “ 26.000 gezichten”, waarin deze mensen in beeld worden gebracht, zullen op een prominente plek in de straat worden geprojecteerd. Verschillende regisseurs van naam en faam werkten al aan dit project mee. De komende weken zullen deze korte films ook dagelijks te zien zijn op Nederland 3.

Velen hadden hun hoop gevestigd op een generaal pardon, maar de beslissing van minister Verdonk voor een zogenaamd ‘specifiek pardon’ sloeg deze hoop de grond in. Alleen in Nijmegen zijn er al meer schrijnende gevallen dan de minister in heel Nederland heeft willen vinden. In Nijmegen dreigen ongeveer 160 mensen, die al jaren wachten, nu uitgezet te worden. Deze mensen wonen in onze wijken, gaan op school met onze kinderen, zijn vrienden, kennissen en bekenden.

Keer het Tij en Breed Pardon roepen de regering en het parlement op om tot inkeer te komen en alsnog te besluiten tot een rechtvaardige en complete maatregel. Ook vandaag roepen we op tot een generaal pardon. Dat zo’n maatregel zeer wel mogelijk is, blijkt uit het feit dat Spanje sinds februari 800.000 mensen aan het legaliseren is.

Meer informatie over de films en het uitzendschema vindt u op: www.26000gezichten.nl

Het Nijmeegs Platform voor een Breed Pardon is opgericht uit onvrede met het ‘specifieke pardon’ van minister Verdonk.
Voor meer informatie: www.breedpardon.nl

Keer het Tij Nijmegen is de lokale afdeling van het landelijke platform Keer het Tij. Dit omvat zo’n 500 organisaties en verzet zich al jaren tegen het onsolidaire beleid van de regering Balkenende.
Voor meer informatie: www.keerhettij.nl/nijmegen
16-3-2005, 23.36 uur

 
missgien.log