[vorige] - [weblog] - [volgende]
maandag
07 maart 2005
XS4ALL daagt staat om kosten aftappen
12:33 uur
Internetaanbieder XS4ALL is vandaag een rechtszaak begonnen tegen de Staat der Nederlanden om de kosten vergoed te krijgen van het aftapbaar maken en houden van haar netwerk. XS4ALL heeft sinds eind 2001 een half miljoen euro geinvesteerd om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot aftapbaarheid. Door de snelle groei van het aantal klanten en de nog snellere groei van het internetgebruik verwacht XS4ALL komende jaren nieuwe hoge investeringen te moeten doen. XS4ALL vindt het onredelijk dat de Staat deze kosten niet vergoedt. Providers hebben immers geen enkel voordeel van deze investeringen die worden gedaan in het algemene belang van opsporing van strafbare feiten.

De Telecommunicatiewet uit 1998 verplicht telecomaanbieders om hun diensten en netwerken aftapbaar te maken. Sinds 2001 moeten ook internetproviders volledig aftapbaar zijn. De Staat vergoedt alleen de administratieve kosten van het uitvoeren van een tapbevel, niet de investeringen in de aanschaf en het onderhoud van de tapapparatuur.
Deze kostenverdeling is destijds door de Staat gerechtvaardigd met een beroep op 'budgettaire overwegingen'. De Raad van State en leden van de CDA-fractie waren toentertijd al zeer kritisch over deze kostenafwenteling, omdat zij het opsporen van strafbare feiten een overheidstaak bij uitstek vonden. Dat de kosten van aftapbaarheid stijgen, onder andere door steeds toenemende technische eisen van opsporingsorganisaties, is volgens XS4ALL geen reden om de kosten op de internetaanbieders af te wentelen. In de dagvaarding stelt advocaat R.D. Chavannes van het kantoor Brinkhof: "Als de kosten van aftappen voor de Staat niet meer opwegen tegen de baten in de vorm van effectievere opsporing, is dat een indicatie dat spaarzamer gebruik gemaakt zou moeten worden van de bevoegdheid tot aftappen, niet een indicatie dat de kosten op de aanbieders moeten worden afgewenteld."

[Lees verder bij XS4ALL