[vorige] - [weblog] - [volgende]
zaterdag
29 januari 2005
12 eh.. 10 jaar later
09:14 uur

Ik wist niet wat ik zag toen ik met de trein de Waal overreed. Ik had wel eerder gezien hoe de Waalkade overstroomd was, hoe het water tegen de afsluitschotten van hout en paardenmest aan klotste, maar dit sloeg werkelijk alles. Het was niet 1995, maar 1993...
Het leek wel of de Waal een zee was geworden: het water stond vanaf het topje van de winterdijk in Lent tot onder de ramen van de huizen aan de kade en tot aan het randje van de schotten! Als de schotten het zouden begeven, of als het water nog verder zou stijgen, zou de benedenstad gedeeltelijk onderlopen. Gelukkig zakte het water net voor het kritische punt was bereikt.

Een mogelijk groter ramp zou zich twee jaar later aan weerszijden van de stad van de stad voordoen: beelden op tv zag van een ondergestroomde Ooijpolder, scheuren in dijken en de beelden die de naam 'het Land van Maas en Waal' wel heel letterlijk leken te maken. Buitenlandse camera-ploegen kwamen van heinde en verre om te laten zien hoe Nederland -hét land dat het water altijd wist te beheersen- volledig werd verrast in haar eigen achtertuin!
In totaal zijn er 200.000 mensen geëvacueerd in die januari-dagen in 1995. Mensen uit de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal, de Tieler- en Culemborger Waarden en de Bommelerwaard moesten hun huizen verlaten, ook al verzetten zich daar sommigen heftig tegen: de sterke arm was echter onverbiddelijk!
Zo ver ik me kan herinneren zijn er, behalve vee, geen slachtoffers gevallen bij deze bijna-ramp. Maar de schrik zat er goed in... des te vreemder is het dat men zich in de Ooijpolder blijft verzetten tegen het teruggeven van een deel van dat gebied aan de natuur, als het water weer zo hoog komt te staan. Nog vreemder is het, dat er ondanks de toezeggingen indertijd, behalve hier en daar een versterkte dijk, eigenlijk nog bar weinig is verbeterd!

Op de website van de gemeente Millingen staat een verslag van deze week van de evalcuatie.
Op TV Gelderlander is er vanavond (30/01/05) een thema-uitzending over de bijna-watersnood van 1995, deze wordt van 17.00 uur elk uur herhaald.
Website Min. V&W aangaande het Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas
Website Min. V&W: Dijkteruglegging Lent


Klaas [e-mail]
en toen stond onze caravan 1.5 m onder water
div familie leden uit de betuwen in huis. maar
elk nadeel heeft ook zijn voordeel o.a. groote gemeenschaps zin onderelkaar ondanks alles
29-1-2005, 12.40 uur