[vorige] - [weblog] - [volgende]
woensdag
19 januari 2005
Kamermeerderheid tegen donorregistratie
18:12 uur

Het voorstel om een nieuw systeem voor orgaandonatie in te voeren, haalt vrijwel zeker geen meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en SGP wijzen het af, de ChristenUnie zeer waarschijnlijk ook. De stemmen van de VVD of de twee christelijke partijen zijn beslissend voor een meerderheid in de Kamer. De Kamer vergadert woensdag over de kwestie. VVD vindt dat de overheid eerst op andere manieren moet proberen om meer Nederlanders bereid te vinden hun organen af te staan. Zo zouden ziekenhuizen meer moeite moeten doen om nabestaanden over te halen organen van hun overleden familielid beschikbaar te stellen.
Het Actieve Donor Registratiesysteem gaat de liberalen te ver.
De SGP vindt dat ook. De ChristenUnie (CU) zegt 'nee, tenzij' tegen het systeem. Volgens de partij zijn er in Nederland mensen die niet goed in staat zijn hun mening op een rijtje te zetten.
Het CDA heeft het voorstel voor de actieve donorregistratie eerder al afgewezen. De fracties vertegenwoordigen samen een nipte meerderheid van 76 stemmen in de Kamer. [Lees het volledige artikel bij Planet]

Dat de SGP tegen is, verbaast mij niets: een goed christelijk standpunt zou ze echter beter staan dan dit lullige 'het gaat te ver, en er wordt nog niet genoeg gedaan'. Overigens herinner ik me al vele campagnes op TV en in de ziekenhuizen (die ik, zoals u weet, nogal eens van binnen zie).
Het CU denkt kennelijk dat Nederlanders stuk voor stuk oerstom zijn: laten we ze gelijk het stemrecht maar afnemen, dan. Als we niet eens weten wat er met ons eigen lichaam moet gebeuren, dan zullen we zeker niet in staat zijn om een fatsoenlijke keuze te maken als het om politiek gaat.
Maar het standpunt van de VVD slaat werkelijk alles. De VVD geeft tegenwoordig wel een heel vreemde invulling aan het fenomeen 'liberalisme'... ??
Het is immers niet zo dat iedereen ook verplicht zijn organen moet afstaan: alleen zij die dit echt niet willen kunnen daar vanaf zien, door dat kenbaar te maken. Een kleine moeite die je wel neemt als je er echt tegen bent een ander te helpen na je dood.

Want laten we eerlijk zijn: mensen zijn lui. Hoevelen zijn er niet die het eigenlijk wel best vinden dat hun organen worden gegeven aan mensen die er nog verder mee kunnen leven, maar die er gewoon niet aan toe komen om die registratie te regelen? [Doe het nu, hier] Als iedereen, van jong tot oud, automatisch is geregistreerd en alleen zij die er echt bezwaar tegen maken (en dus wel de moeite nemen om dat kenbaar te maken) uit het bestand worden gehaald, kunnen jaarlijks velen worden gered van een wisse dood, of van urenlange sessies aan dialyse-apparaten, of eindelijk (weer) kunnen zien, of... , of...
Donor zijn is in mijn ogen een plicht. Dus zeg ik volmondig JA tegen die verplichte (zeg liever: automatische) registratie.

[update 20/1] Waarom passieve registratie niet werkt:
Een van de problemen van het huidige systeem van orgaandonatie is dat veel mensen niet reageren op verzoeken van de overheid om aan te geven of ze bereid zijn hun organen na hun dood af te staan. De overheid stuurt hen daarover een brief. Het is de bedoeling dat ze antwoorden via een retourformulier.
Achteneenhalf miljoen volwassenen, 65% van de bevolking, vult het formulier niet in. Via het ADR-systeem zouden deze mensen dus automatisch donor worden. De overheid meldt hen dat via een tweede brief. Daarin staat dat ze de donorregistratie ongedaan kunnen maken als ze alsnog aangeven hun organen niet af te willen staan. [Bron: ANP]

[Donor-voorlichting]
[Actieve Donorregistratie - Ministerie VWS]
[Word orgaandonor]
[82% Nederlanders voor actieve registratie - Nierstichting]


Mannie [www]
Ik ben er ook niet echt voor eigenlijk. Ik vind dat ze meer moeten doen om mensen te stimuleren om donor te worden. En niet standaard in die positie te gooien
19-1-2005, 19.17 uur
missgien [www]
En waarom niet?
19-1-2005, 19.23 uur
Mannie [www]
Dat staat er toch bij
20-1-2005, 08.35 uur
missgien [www]
Dat vind ik nogal makkelijk. Ik vraag je waarom JIJ niet wilt dat die actieve registratie er komt. Als je geen donor wilt worden, kun je er onder uit. Waarom zou je een ander niet willen redden als je dood bent? En waarom zou je het niet regel maken dat je donor bent en uitzondering als je het niet bent?

Zoals ik al in mijn stuk schreef: er zijn de afgelopen jaren al vele acties geweest (de hartstichting, de nierstichting, de leverstichting, het NIGZ en SIRE, bijvoorbeeld), maar die helpen dus kennelijk niet! Mensen zijn daar duidelijk te lui voor of willen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Als je ze op deze manier 'dwingt' moeten ze wel stappen ondernemen als ze echt niet willen.
Waarom zou je dat dan niet doen??
20-1-2005, 09.13 uur
Mannie [www]
Omdat ik vind dat mensen de keuze zelf maken moeten om het te willen, en niet om het niet te willen. Mijzelf zou het een worst wezen wat ze met me doen als ik de pijp uit ben. Niet dat ik nog veel bruikbare onderdelen heb tegen die tijd
20-1-2005, 15.03 uur
missgien [www]
Zullen we dan gelijk maar vastleggen dat mensen die zich niet hebben aangemeld, ook geen recht hebben op een donor-orgaan als ze het nodig hebben? Als ze het toch niet willen...
20-1-2005, 15.19 uur
Mannie [www]
Ik hoef zelf niets van een ander dus mij maakt dat niet uit. Waar kan je dat vastleggen dan dat je niets wilt hebben van een ander.. Stel je wilt niks hebben en krijgt dan toch een onderdeel vervangen..
20-1-2005, 18.10 uur