[vorige] - [weblog] - [volgende]
vrijdag
14 januari 2005
Religie en onderwijs
11:11 uur
Amerikaanse school mag niet waarschuwen tegen evolutieleer
Een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia heeft een middelbare school in de stad Cobb County donderdag opdracht gegeven waarschuwende stickers te verwijderen uit schoolboeken waarin de evolutieleer wordt uitgelegd. "De evolutie is een theorie, geen feit", staat er, onder andere, op de stickers.
Volgens de rechter schendt de school met de sticker het grondwettelijke verbod op het promoten van een bepaalde godsdienst. De schoolbestuurders stelden juist dat de sticker, waarop verder staat dat de evolutieleer kritisch moet worden benaderd, een open denkwijze over de oorsprong van het leven op aarde bevordert. De sticker was op biologieboeken geplakt. Het hooggerechtshof bepaalde al in 1987 dat de scheppingsleer, de christelijke visie op het ontstaan van de wereld, een geloofsdogma is dat niet op scholen dient te worden onderwezen. [Bron: Houston Chronicle]

De volledige, Engelse tekst op de stickers luidt:
"This textbook contains material on evolution. Evolution is a theory, not a fact, regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, studied carefully and critically considered."

Ik heb niet veel op met de VS, zoals u onderhand wel zult hebben begrepen. Maar één dingen hebben ze daar geregeld: de scheiding van religie en staatszaken (geen partijen gebaseerd op geloof, al doet tegenwoordig Bush hard zijn best om tussen de regels door behoorlijk mee te chargeren) en -heel belangrijk!- de scheiding van religie en onderwijs. Ik ben er nl. stellig van overtuigd dat het bijzonder onderwijs, zoals wij hier dat kennen, niet bepaald meehelpt in het kweken van begrip voor andersdenkenden.


Jolie [www]
Nu heb ik door de verhuisdriften (enzo) van mijn ouders op eh.... 4 lagere scholen gezeten, en vooropgesteld dat ik *geen* fan ben van Groninger Scholen Met Den Bijbel ;) ben ik het helaas toch maar ten dele met je eens... ;-) Zorry.. :)

Dat Prot. Grr. scholen statistisch vaak wit zijn (hier niet bijv.) ligt vaak aan hun plattelandslocatie. En in randstedelijke Prot Grrr. scholen is juist vl aandacht voor respect voor medemens & milieu, is mijn eigen ervaring :)

Maar het belangrijkste aan het huidige systeem vindik dat het ruimte biedt aan interessante experimentele scholen, zolang ze maar aan wettelijke normen voldoen. Dat heb ik ooit bij een telef. solicitatie ervaren toen ik nogal blond vroeg: "School op bijzondere grondslag maar .....niet religieus...? Wat dan...?" [U begrijpt het, moi werd niet uitgenodigd ;-)]

En last but not least, Vergeef me de lengte, stel dat we het (art 23 toch??) afschaffen.. Dan zeggen Islamitische scholen: "Dat doen jullie alleen om ons.." :-(

Dus eh, volgens mij moeten we gewoon streng controleren of scholen aan wettelijke normen voldoen, en in de normen opnemen dat staatsinrichting incl. scheiding kerk/staat al vroeg gedoceerd wordt :-)
14-1-2005, 12.18 uur
Gooly [www]
De combinatie godsdienst en scholen is een erfenis uit het verleden die al lang had moeten worden afgeschaft. Het hele onderwijs is ooit door de kerk op poten gezet, en daardoor waart het geloof er nog steeds rond. Een uitstekend initiatief van de kerk, onderwijs is een groot goed, maar op het moment dat de staat het 'overnam' had men moeten zeggen: "Bedankt, wij zijn U zeer erkentelijk, maar vanaf hier doen wij het verder". Godsdienst dient op scholen hooguit een hoofdstuk te zijn in de lessen 'maatschappelijk werk', (of hoe dat tegenwoordig ook mag heten). Het geloof als dusdanig heeft anno 2005 niks meer op een onderwijs instelling te zoeken. Mensen behoren een eigen keuze te kunnen maken en geen eenzijdig beeld te worden gepresenteerd. Daarom heb ik geen enkel probleem met deze stickers in de boeken, al vind ik het wat overdreven.
Zolang er ook maar een sticker met een vergelijkbare tekst in de bijbel wordt geplakt.
14-1-2005, 23.41 uur
missgien [www]
@Jolie: volgens mij heeft het niet zozeer te maken met het bestaan van bijzonder onderwijs, dat er experimentele schoolvormen bestaan. De Vrije School, bijvoorbeeld, is een openbare school. Een Jenaplanschool kan zowel bijzonder als openbaar zijn. De vorm van de school heeft m.i. niets met het belijden van religie te maken.
Een ander bezwaar wat ik ermee heb, is dat je in kleinere kernen vaak maar 1 school hebt, omdat er domweg te weinig leerlingen zijn voor meerdere scholen: veelal zijn dat christelijke scholen en als ouder heb je dan dus de keuze om je kind _of_ bijzonder onderwijs te laten 'genieten' _of_ naar een school in een stad te brengen, wat niet altijd handig is.
Wat betreft het mogelijke bezwaar van moslims: ik denk dat het vrij eenvoudig is aan te tonen dat er al sinds de jaren '70 (en dus ver voor de komst van islamitisch onderwijs in Nederland) discussies worden gevoerd over het al of niet voortbestaan van bijzonder onderwijs.

@Gooly: Staatkundig gezien is het nog niet zo lang geleden dat het bijzonder onderwijs in Nederland is geregeld. Dat allemaal onder de "bezielende" leiding van Abraham Kuyper, leider van de Anti-Revolutionairen (AR). Hij "streefde naar hoger onderwijs vrij van de staat, dat zou opleiden tot orthodoxe predikanten en dat de beoefening van de wetenschap in positief-christelijke zin zou bevorderen." Ook het bijzonder basisonderwijs hebben we aan hem te 'danken': "Hij verleende in 1905 een extra subsidie aan het bijzonder onderwijs door een wijziging van de Lager-Onderwijswet". (Bron: http://www.parlement.com/9291000/biof/00766)
15-1-2005, 08.27 uur
Jolie [www]
Hoi MissGien, ik wil niet zeuren hoor, en ben het grotendeels met je eens :-) Op Platteland Groningen klopt dat, weet ik uit ervaring.

Zo waren daar (alleen) 2 Geref. scholen, de ene was vol (had nog net plaats voor mij.) En de andere was "Geref Vrijgemaakt.) Deze complete idioten ...weigerden mijn kleuterzusje. Want.... wij waren "Christ. Geref." Dat is Heel streng, maar nt ff anders dan "Vrijgemaakt." Ik kan je verzekeren: een nagel aan haar doodskist. Jaren heeft ze geroepen: "Jij mocht naar school, ik niet." K*T-kristenen!

Alleen 1 dingetje klopt niet, volgens Edwin die op een Vrije School zat.... Vrije School is niet "openbaar" al is het "niet-religieus." Dankzij de wet op het Bijzonder Onderwijs bestaat deze experimentele school: het is Bijzonder Onderwijs. Net als de niet-religieuze Jenaplan-school die ik in Nijmegen bezocht :-)

Je maakt hetzelfde gedachtensprongetje als ik bij die sollicitatie ;-) De vorm van de school heeft inderdaad... niets met religie te maken - maar wel met art. 23 ;-)

En @Gooly.. Graag! Stickers! Op elke bijbel! "Van ook dit boek bestaan dodelijke interpretaties!"
15-1-2005, 12.40 uur
missgien [www]
@Jolie: je zeurt helemaal niet! Sterker nog: ik snap nu wat je bedoelt. Dan moet art. 23 dus worden aangepast ;-)
Hier (http://www.lobo.nl/openb_en_bijz_onderwijs.shtml) staat het verschil vrij duidelijk: er wordt onderscheid gemaakt tussen *confessioneel* en *algemeen* bijzonder onderwijs. Maar helemaal klopt het niet. Zo zat T. korte tijd op een Katholieke Jenaplan schoo (een ongelofelijke kutschool, maar dat terzijde). Dat is dan dus een confessionele algemene bijzondere basisschool of dubbel-bijzonder..??

Ben ik overigens wel benieuwd op welke Jenaplanschool jij hebt gezeten, hier in Nijmegen.
15-1-2005, 13.33 uur
Jolie [www]
@MissGien Dankje voor de link! Da's een duidelijke tekst ja. Van mij mag "de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen" waarover ze het daar hebben, best wettelijk verplicht ingevoerd worden op lle scholen :-) Maarja.... toekomstdromen vrees ik :-(
Een Katholieke Jenaplanschool, tjeempie, ik wist *niet* dat dat ok nog bestond.

Ik zat op de Jenaplan Nutsschool in Lankforst, dat is nu w.s. deze: www.nutsschool.net. HEEL leuk, dat werken op je eigen niveau en die kringgesprekken & toneelstukjes! (Daarvoor en daarna op Prot. Grr. scholen in Zwolle, Nijmegen en Groningen enz, genoeg vergelijkingsmateriaal ;-])
15-1-2005, 21.58 uur