missgien.log
Zoeken

Doet u maar...!
05 november 2004, 08:29 uur
Nijmegen wil proef met korting op biologische producten
De gemeente Nijmegen heeft zich bij minister Veerman aangemeld voor een proef met korting op biologische producten. Minister Veerman van Landbouw wil consumenten minder laten betalen voor biologische producten.
De korting zou tijdelijk kunnen worden gegeven, tot de vraag dusdanig is gegroeid dat schaalvoordelen leiden tot een kostprijsverlaging. Juist de relatief hoge prijs van biologische levensmiddelen weerhoudt consumenten er nu nog van ze te kopen. Veerman heeft wel enig vertrouwen in prijsprikkels. Met duurzame producten als groene stroom en loodvrije benzine is het ook gelukt, aldus de minister. Hij doet zijn voorstel voor een proef in de beleidsnota biologische Landbouw 2005-2007, die deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. [Bron: de Gelderlander]