missgien.log
Zoeken

Weblog van Lodewijk
31 oktober 2004, 12:38 uur
Weblog van een vakbondsleider: Lodewijk de Waal schrijft over zijn belevenissen als vakbondsleider