missgien.log
Zoeken

Tjonge...
29 oktober 2004, 08:51 uur
Kabinet geeft toe op wao-eisen
De eisen waaraan zieke werknemers moeten voldoen om vanaf 2006 een wao-uitkering te krijgen, worden wat het kabinet betreft versoepeld. De eisen blijven evenals in eerdere plannen wel strenger dan ze nu zijn. Met die handreiking hoopt het kabinet de vakbonden over de streep te trekken om een sociaal akkoord te sluiten. Dat melden 'bronnen rond kabinet en sociale partners' volgens de Volkskrant.
Naast een versoepeling van de keuringscriteria voor de wao biedt het kabinet aan een collectieve prepensioenregeling in stand te houden voor werknemers met een fysiek zwaar beroep. Minister Gerrit Zalm van FinanciŽn zou daarnaast enkele tientallen miljoenen euro's hebben uitgetrokken om de levensloopregeling toegankelijker te maken voor jongeren en voor werknemers met een laag inkomen. De vakbeweging zou daar loonmatiging volgend jaar tegenover willen zetten.
Kabinet en vakcentrales voeren sinds enkele dagen overleg op een geheime locatie over de sociale agenda. Volgens bronnen in het kabinet kan er nog dit weekeinde een concept-akkoord gesloten worden, dat maandag aan de achterban van de vakbeweging voorgelegd kan worden. [Bron: nieuws.nl]