missgien.log
Zoeken

Heksengraf gevonden aan de Krim
27 oktober 2004, 11:03 uur
Deze herfst meldden Russische archeologen een bijzondere vondst. Volgens de leider van de expeditie is er een graf gevonden dat onaangereord is door plunderaars. In dit graf bevond zich het lichaam van een vrouw.
Vastgesteld is dat de vrouw begin 40 was toen ze stierf. Bij haar werden diverse occulte artefacten gevonden, waaruit kon worden afgeleid dat de vrouw zich professioneel bezig hield met hekserij en magie.
De archeologen vonden 9 bronzen ringen en eenzelfde hoeveelheid bellen, een heel arsenaal met allemaal verschillende amuletten en kralen. Het feit dat meerdere van deze artefacten veel ouder zijn dan het graf waarin de vrouw werd gevonden kan erop wijzen dat zij een rijk begrip van haar historie had, of wellicht de laatste van haar lijn was die hekserij bedreef, de experts zijn het daar niet over eens.
De rijkversierde jurk waarin de vrouw werd begraven, de massieve gedecoreerde oorringen, gouden ketting en gouden medaillons geven aan dat heksen tot de elite behoorden.
Het is een uniek graf voor de Krim, er is eerder een dergelijk graf gevonden in de OekraIne met dergelijke grafgiften, ook toen ging men ervanuit dat het hier een persoon betrof met magische krachten.


Vryage [www]
Leuk en aardig, maar de hamvraag: Uit welke tijd dateert het graf?
27 oktober 2004, 14.43 uur
missgien [www]
Dat is nog niet bekend. Het is pas zeer kort geleden gevonden en dit is de allereerste berichtgeving van de vondst.
27 oktober 2004, 17.11 uur