missgien.log
Zoeken

Geblaat
02 oktober 2004, 17:29 uur
Reacties regeringspartijen op massaprotest van ruim 200.000 mensen. En wat voor een mensen: werkelijk van allerlei pluiimage: jong en oud, nederlander en medelander, arm en 'rijk'. En wat hebben de coalitiepartijen erover te mekkeren.... VVD
VVD-fractievoorzitter Van Aartsen vindt dat vakbondsvoorzitters De Waal (FNV) en Terpstra (CNV) onverantwoord bezig zijn. Volgens hem hebben de vakbondsleiders hun achterban met "platte, stuitende teksten opgehitst'' tot de grote protestactie zaterdag in Amsterdam.
"Leiderschap is bij deze heren heel ver te zoeken'', zei Van Aartsen zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Amersfoort. De liberale voorman vroeg zich hardop af of de demonstranten wel goed op de hoogte zijn van de kabinetsplannen.
Volgens Van Aartsen is de leiding van de vakbeweging best op de hoogte van de inzet van het kabinet zorg en sociale zekerheid te hervormen om toekomstige generaties niet te zwaar te belasten. Van Aartsen benutte zijn toespraak zaterdag voor zijn achterban ook om zich laatdunkend uit te laten over PvdA-leider Bos. Hij wees erop dat bij Bos niet de moed te zien is die oud-PvdA-leider Kok bijvoorbeeld had toen hij begin jaren negentig als leider tegen de stroom en zijn eigen partij inging en hard ingreep in de WAO.

CDA
Massale protestacties bieden geen duurzame oplossing voor maatschappelijke problemen. Dat heeft CDA-fractievoorzitter Verhagen zaterdag gezegd. Volgens Verhagen moeten de vakbonden leiderschap tonen en hun achterban duidelijk durven maken dat ingrepen in bijvoorbeeld pensioenregelingen en kinderopvang onontkoombaar zijn.
Verhagen verwijt ook fractievoorzitter Bos van de PvdA gebrek aan lef. "Als hij achter het rode banier blijft lopen, loopt hij achter alle maatschappelijke feiten aan.'' Volgens Verhagen moeten vakbonden en linkse politieke partijen werken aan de ontwikkeling van moderne sociale verhoudingen. Alleen zo kan volgens hem de verzorgingsstaat overleven. Actievoeren is volgens Verhagen ouderwets.
Bovendien, zegt hij, heeft de Tweede Kamer zich al over de voorstellen van het kabinetgebogen, en zijn er versoepelingen in het bezuinigingspakket doorgevoerd. Verhagen zegt altijd open te staan voor overleg met de bonden. "Zij zijn dit voorjaar weggelopen bij de besprekingen, niet wij.'' De fractievoorzitter van het CDA zegt begrip te hebben voor burgers die onzeker zijn over hun toekomst.

D66
Na afloop van de demonstratie zei fractievoorzitter Dittrich van D66 dat het kabinet weer met de vakbeweging in gesprek moet zien te komen. Dittrich zegt de hoge opkomst 'geweldig' te vinden. De opkomst getuigt volgens hem van de kracht van de democratie. Toch staat hij achter de ingrepen van het kabinet. Die zijn volgens hem nodig om bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het pensioenstelsel voor de toekomst te behouden.
Het kabinet en de bonden hebben volgens Dittrich de maatschappelijke plicht weer met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat betekent volgens hem echter niet dat het kabinet aangekondigde bezuinigingen verder moet terugdraaien. "Laten ze nu maar eerst met elkaar rond de tafel gaan zitten. Dat is een goed Nederlands gebruik.''


bareuh [www]
Luisteren naar elkaar was 'vroegah' ook een goed Nederlands gebruik.

Grappig is dat ze de mensen die wel weten waar het om draait betichten van slecht leiderschap en ophitserij ... hahaha ... ga vooral zo door zou ik zeggen. Het water staat ze tot de lippen.
02 oktober 2004, 19.27 uur
missgien [www]
In de komende twee jaar (of zijn het er nog drie?) kunnen ze anders nog heel wat kapot maken met elkaar, dat stelletje regenten!
03 oktober 2004, 09.13 uur
aafke [www]
Ik heb helemaal niet gehoord dat De Waal of Terpstra de mensen aan het ophitsen waren. Zij gaven aan in te zien dat er moet worden bezuinigd. Maar ook dat het kabinet daarbij de verkeerde keuzes maakt. Door niet te kiezen voor solidariteit en het ontzien van de meest kwatsbare mensen, maar door juist die mensen het hardst te treffen, letterlijk en figuurlijk.
Dat van aartsen en zalm en de geus net doen alsof wij domme burgers zijn die zich laten ophitsen door de bonden, maakt mij minstens zo kwaad als de maatregelen an sich.
03 oktober 2004, 11.19 uur
missgien [www]
Ja, Aafke, en dat is nu net waarom mensen zo verschrikkelijk boos zijn, denk ik. We zijn geen domme kinderen. En ze gedragen zich als de regenten waarvan ze bezwoeren dat ze dat nooit zouden worden (al wisten wij wel beter bij aanvang).
Frustrerend is het wel, want dat gajes in Den Haag gaat lekker zijn gang over onze ruggen heen.
03 oktober 2004, 11.37 uur
Jöran [e-mail] [www]
Die van Aartsen is echt de weg kwijt hoor. HIJ is degene die dit kabinet beleid niet duidelijk bij de Nederlandse bevolking kan brengen.
Dus wat nou platte teksten van de Pvda, FNV en CNV.
Het zijn gewoon arrogante zelf ingenome sukkels daar in Den Haag.
03 oktober 2004, 13.54 uur