missgien.log
Zoeken

Ons bin zuunig
22 september 2004, 09:37 uur
Je kunt echter ook te zuunig zijn. Dom en kortzichtig zijn ze daar in Zeeland, met name in Hulst... Hulst wil af van tijdrovend archeologisch voorwerk bij bouwprojecten
Andere opzet bodemonderzoek


De gemeente Hulst wil af van dure en tijdrovende archeologische vooronderzoeken voor ieder bouwproject. Wethouder B. Pauwels van de gemeente Hulst praat binnenkort met gedeputeerde H. van Waveren over archeologische problemen waarmee met name de historische binnenstad te maken heeft.
Hulst hoopt archelogische onderzoeken voortaan veel sneller af te kunnen handelen dan nu het geval is. Projecten als Onder de Toren (de bouw van winkels, appartementen en een parkeergarage achter de basiliek) schieten momenteel geen centimeter op vanwege duur en tijdrovend archeologisch onderzoek. Een vooronderzoek van enkele weken geleden toonde aan dat er waardevolle historische schatten in de bodem zitten. Bureau ArcheoMedia adviseert een vervolgonderzoek. Daar is echter nog geen besluit over genomen.

Ingewikkeld
Het dagelijks gemeentebestuur wil eigenlijk af van vooronderzoeken.
"Het gaat om een groot gebied. Nu moet voor elk project, hoe groot of klein ook, archeologisch onderzoek worden gedaan. Dat is ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Ik wil de gedeputeerde voorstellen een soort project te maken van het hele gebied. Aan de hand van een verwachtingskaart kan dan worden ingeschat waar waardevol archeologisch materiaal in de grond zit. Dat scheelt een hoop voorwerk. Nu weten we niet precies wat in de grond zit. Om snelheid in bouwprojecten te krijgen gaan we de gedeputeerde de andere werkwijze voorstellen."

Gesprek
Wethouder Pauwels en zijn collega E. de Deckere nodigen ook projectontwikkelaar Planoform uit voor een gesprek. Daarbij gaat het over zowel Onder de Toren als de bouw van appartementen op de plek van de oude Sint Bernardusschool aan de ís Gravenstraat in Clinge. Beide projecten worden door Planoform gerealiseerd. Doordat oudheidkundige Kring De Vier Ambachten een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de bouwvergunning voor Onder de Toren, kan de bouw twee jaar vertraging oplopen. Ook tegen de bouw van de appartementen in Clinge maken mensen bezwaar.