missgien.log
Zoeken

Oude Friese munten gevonden
17 september 2004, 13:41 uur

Bonifatius-munten in Utrecht gevonden
In de Vinex-wijk Leidsche Rijn in Utrecht is onlangs weer een nieuwe archeologische vondst gedaan. 121 van oorsprong Friese muntjes, de zogenaamde ‘sceatta's’ van begin 8ste eeuw, werden opgegraven.
Sinds in 1997 de eerste paal van de nieuwbouwwijk in de grond werd geslagen, worden regelmatig archeologische vondsten gedaan. Het gebied ten westen van Utrecht wordt al zo'n 3000 jaar door mensen bewoond, wat voor vele overblijfselen heeft gezorgd. In de Vroege Middeleeuwen was de streek relatief dicht bevolkt.
Zo zijn er resten van een Romeinse weg gevonden, en tot twee maal toe een Romeins vrachtschip. Het eerste schip werd gelijk in 1997 gevonden: perfect geconserveerd, 1800 jaar oud en 25 meter lang. Vorig jaar juni vonden archeologen op 150 meter afstand van het andere schip een tweede Romeins schuit.

Bonifatius
De pas gevonden sceatta's stammen uit de tijd van Bonifatius, een christelijke missionaris die in 744 het bisdom Utrecht onder zijn hoede nam. Dit was zijn uitvalsbasis voor zijn bekeringswerk van met name Friezen.
In die tijd streden Friezen en Franken om de macht over het midden-Nederlandse rivierengebied. De Friezen waren echter ook van huis uit handelaren, vandaar de vondst van de munten. Het handelsnetwerk van de Friezen werd overigens kort na 800 door de Vikingen overgenomen.
De Romeinse munten zijn vanaf morgen in het Centraal Museum van Utrecht te bewonderen. Later dit jaar volgt er een tentoonstelling over de Vikingen, en wat zij aan hun plundertochten in het gebied hebben overgehouden. [Bron: Planet]


Aukje [www]
Interessant!!
17 september 2004, 16.25 uur