missgien.log
Zoeken

2,5 miljard extra bezuiningen
16 september 2004, 07:37 uur
Kabinet gaat 2,5 miljard extra bezuinigen
Het kabinet bezuinigt komend jaar 2,5 miljard euro extra om de groeiende economische problemen het hoofd te bieden. De bezuinigingen treffen vooral sociale zekerheid, onderwijs, zorg en lagere overheden.
Dat blijkt uit een concept van de miljoenennota, bestemd voor prinsjesdag volgende week. Het concept van ruim 100 pagina's, dat vorige week in de ministerraad is besproken en gedateerd is op 10 september, is in het bezit van deze krant. Het kabinet wilde de informatie geheimhouden totdat de koningin op prinsjesdag de troonrede voorleest. [Lees de rest van de horror bij NRC Handelsblad Van de website van RTL-nieuws, die de Miljoenennota voortijdig naar buiten bracht:
Maatregelen in een notendop

Poremonnee- en ander slecht nieuws
- De no-claim in de gezondheidszorg wordt geen 200 euro, maar stijgt naar 250 euro.
- De koopkracht van alle Nederlanders staat in de min. Sociale minima met kinderen worden ontzien door verhoging van de kinderkorting, en de AOW krijgt een toeslag om de ergste pijn te verzachten. Om de koopkracht van chronisch zieken te repareren wordt het snijden in ziekenvervoer en zelfzorgmiddelen verzacht (25 miljoen). Ook gaat er 25 miljoen extra naar de bijzondere bijstand.
- Pc-privé regeling (al afgeschaft), en dubbel spaarloon wordt afgeschaft.
- Collegegeld gaat voor studenten in september 2005 met 100 euro omhoog.
- Het grijze kenteken verdwijnt.

Socoale zekerheid
- Gouden handdrukken worden gekort op de WW, en het recht op WW wordt ingeperkt.
- Vut- en pre-pensioen worden niet meer fiscaal gestimuleerd.
- WAO wordt hervormd.
- Kabinet streeft naar 40-urige werkweek voor ambtenaren, die er volgend jaar in salaris niets bijkrijgen.
- Als werkgevers en vakbonden in cao's loonstijgingen afspreken, legt het kabinet die niet dwingend op aan de hele bedrijfstak.

Overige punten
- Verlaging vennootschapsbelasting van 34,5% naar 31,5% in 2005, en in de twee jaar daarna tot 30,5% en 30%.
- Er komen drie extra spitsstroken (A1, A13 en A59).
- Meer geld voor AIVD en politie om terreur te bestrijden (10 miljoen extra).
- Tot 2008 in totaal 8.000 cellen extra.
- 120 miljoen extra voor verbeteren veiligheid.
- Er komt een burgerservicenummer voor betere service aan de burgers.
- voor stimuleren wetenschapelijk toponderzoek wordt 100 miljoen uitgetrokken.

Opmerkelijk:
Over het bevorderen en beschermen van de gezondheid: 'Het kabinet heeft drie speerpunten geformuleerd: terugdringen van roken (minister Remkes uitgezonderd), overgewicht en diabetes.'


Ik ben woest! Als een van die rotkoppen hier voor me zou staan, ik gaan slaan! Echt!