missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Het Nieuwe Offensief
02 september 2004, 08:22 uur
Het nieuwe offensief is gisteren in alle hevigheid losgebarsten door de publikatie van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over (on)gezond eten en alle gevolgen van dien: Jaarlijks sterven 20.000 mensen door verkeerd en te veel voedsel, aldus de Gelderlander.

De jacht op de roker is zo goed als voorbij: we zitten netjes in het gareel met z'n allen: roken niet meer op het werk, in de trein en zelfs op de perrons staan we met ons allen te paffen rond een paal: het geeft de uitdrukking "voor paal staan" een hele andere betekenis.
Maar daar gaat het nu niet over: het gaat nu over de eters. Zoals bijvoorbeeld dat meisje vroeger bij ons in de straat, ze te zwaar (zo noemden we dat toen, want 'dik' was zo'n rotwoord) en dat kwam doordat haar schildklier niet goed werkte.
Deze campagne is er natuurlijk niet voor al die mensen die te dik zijn door een andere reden. Wat dat betreft is vetzucht net als HIV: het gaat erom hoe je het hebt gekregen, niet om dat je het hebt. Althans: dat is de indruk die ik krijg als ik al die filmpjes zie waarin men zich volvreet met alles wat de goden (in dit geval: de gezondheidsfreaks in de regering) verboden hebben. Stereotiepen worden gekneet waar je bijstaat en voor je het weet vinden we allemaal dat dikzijn niet geaccepteerd is. Net zoals het zo onderhand niet meer geaccepteerd is dat je rookt en niet eens probeert te stoppen.

Waar komt die drang tot bekering toch vandaan? Gaat het niet om religie, dan gaat het wel om stoppen met roken. En gaat het niet om stoppen met roken, dan gaat het wel om gezonder eten. Zit het soms in ons Hollandsch Bloed, of is het een erfenis uit de tijd dat Calvijn nog de scepter zwaaide en geheel het volk deed zoals "het hoorde"?
Pleurt op, allemaal! Laat iedereen zijn leven leiden zoals hij of zij dat leiden wil. Bedenk je wel dat die 20.000 per jaar die nu niet gaan sterven, straks wel langskomen voor hun AOW...
[0]