missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Oh, helluppie!
27 augustus 2004, 08:51 uur
De spelling wordt volgend jaar opnieuw herzien. Dit blijkt uit uitgelekte, vertrouwelijke stukken van de Nederlandse Taalunie. Daaruit blijkt ook dat het huidige Groene Boekje talloze fouten bevat, zo meldt De Gelderlander.
Alwéér een herziening? Daar wordt je toch doodmoe van, zo leer je toch nooit meer hoe het 'hoort'? Al die veranderingen, houdt u ze nog bij? Kunt u het nog volgen? Waarom is het bijvoorbeeld panneNkoek maar geen paardeNbloem, al wordt dat met de nieuwe herziening aangepast.
De Gelderlander gaat verder: "Er is destijds door het Comité van Ministers, het hoogste orgaan van de Nederlandse Taalunie, nadrukkelijk gesteld dat een nieuwe editie moet verschijnen 'zonder wijziging van de spellingregels'. Uit uitgelekte, vertrouwelijke stukken van de Nederlandse Taalunie blijkt nu dat men toch wil sleutelen aan enkele regels. In de Taalunie maken Nederland, België en Suriname afspraken over de Nederlandse taal."
Lange tijd heb ik geprobeerd alle regels weer te leren: ik was vroeger -ooit lang geleden- een kei in Nederlands... nu durf ik me aan geen dictee meer te wagen: het zal mijn tijd wel duren. U kunt toch nog steeds lezen wat ik schrijf?
[3]
Sannet
De logica van die panne-koek zat erin dat ie maar in één pan tegelijk kon worden gebakken, aldus de onderwijzeres op de lagere school. Ach, wie weet keert dat straks dan weer terug.
27 augustus 2004, 10.35 uur
Frozen [www]
Laten we gewoon terug gaan naar het oude nederlands, toen waren de mensen ook beleefder wie weet komt dat dan ook weer terug
27 augustus 2004, 13.58 uur
carin [www]
Euhhh, wat staat hier nou eigenlijk?
27 augustus 2004, 21.52 uur