missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


De domsten van Europa
09 juli 2004, 11:44 uur
Nederland is hard op weg om het domste land van Europa te worden. Ons onderwijs is al ver beneden de maat en in een nieuwe bezuinigingsronde moet opnieuw Onderwijs het ontgelden: 150 miljoen moet er meer worden bezuinigd in het onderwijs. Onnadenkend, in mijn ogen.
Zijn de heren Regenten vergeten dat Regeren Vooruitzin Is? Dat doen ze niet, zoveel is duidelijk. Wat moeten wij over 20-30 jaar met jonge mensen die geen fatsoenlijk onderwijs hebben genoten? Ik voorzie Amerikaanse toestanden waarbij de gegoede burgerij hun kinderen op privéscholen doet en het 'gewone volk' de kinderen naar scholen moet laten gaan waar zoveel bezuinigd is dat er geen boek meer te vinden is dat in de voorafgaande 10 jaar is herzien.
Minister Verhoeven weet al waar ze het geld vandaan haalt. Gaat u er even goed voor zitten. Studenten zou ik willen aanraden een gordel om te doen, zodat u uw PC niet aanvalt:
Verhoeven wil onder meer geld "vinden" door het collegegeld te verhogen en door de ov-jaarkaart voor studenten om te zetten in een lening. Ook wordt vastgelegd dat instellingen voor studenten vanaf 30 jaar een lagere bijdrage krijgen. (anp)

Dusch: De in 1987 door onze strot geduwde OV-jaarkaart wordt nu een lening. Maar je zult waarschijnlijk niet kunnen zeggen: Laat U maar, want dan wordt de NS boos. Weer een lening dus voor studenten die al torenhoge schulden hebben. Dat zal de motivatie tot studeren beslist gaan verhogen NOT!!!
En als je op latere leeftijd nog wilt studeren moet je echt een enorme zak geld meenemen. Lees over alle bezuinigingen bij nu.nl
[1]
Frozen [www]
Ja we moeten met zijn alle terug naar het niveua van de ministers uit het kabinet BII
09 juli 2004, 11.48 uur