missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Nederland tapland
23 juni 2004, 17:07 uur
Uit Duits onderzoek blijkt dat Nederland nog steeds het land is met een van de hoogste aantallen justitiële telefoontaps in Europa en de Angelsaksische landen. Het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht heeft de tapcijfers van 16 landen op een rij gezet.
Italië spant de kroon met 76 taps per 100.000 inwoners. Nederland volgt op de tweede plaats met 62 en Zwitserland op de derde plaats met 32. In Groot-Brittannië is het aantal taps per inwoner het laagste in Europa en ook in de andere Angelsaksische landen zijn de cijfers laag.
De VS hebben slechts 0,5 taps per 100.000 inwoners. Per inwoner wordt in Nederland dus 120 maal meer getapt dan in de VS. De Nederlandse cijfers komen overeen met 10.000 taps per jaar, een cijfer over 1998 dat eerder door Bits of Freedom via een WOB openbaar werd. Er zijn geen cijfers bekend over telefoontaps door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Uit Nederlands onderzoek naar recherchemethoden, waar onder andere het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum bij betrokken was, blijkt dat telefoontaps in grote opsporingsonderzoeken zelden leiden tot bewijsmateriaal (belastende verklaringen) die in een rechtszaak gebruikt kunnen worden. Voor het directe bewijs is de tap relatief zelden van belang. De Nederlandse politie gebruikt de telefoontap vooral als tactisch instrument, om netwerken in kaart te brengen en als ondersteuning van observatie. De onderzoekers doen geen uitspraak over de vraag of er in Nederland teveel wordt getapt maar onderschrijven wel de conclusie dat Nederland ver uitsteekt boven de andere westerse landen op dit gebied. "Duidelijk moge echter zijn dat de verwevenheid van de tap met de Nederlandse opsporing - in elk geval waar het de opsporing van ernstige delicten betreft - zeer nauw is."

link:Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation [..], internationale vergelijking op p.104 (juni 2003 - PDF)
link: De telefoontap in grote opsporingsonderzoeken (juni 2004 - PDF)
link: Tapcijfers Nederland 1998


[Bron: Nieuwsbrief BOF, 23 juni 2004]
[2]
Renesmurf [www]
Nederland is gewoon een klikkers en bespied land. Gewoon, hier wel.
23 juni 2004, 17.24 uur
Jöran [www]
Tja ze moeten altijd het beste jongentje van de klas zijn. Maak niet uit waarmee.
23 juni 2004, 20.54 uur