missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Crisis? Crisis? Mooi!
13 mei 2004, 08:43 uur
Bij Nu.nl lees ik dat Verhagen en Van Aartsen de houding van D66 bekritiseren t.a.v. de verlenging van het verblijf van de Nederlandse militairen in Irak. D66 heeft nl., bij monde van Boris Dittrich, laten weten alleen verder te willen gaan indien de VS macht overdraagt aan de VN. En aangezien het er niet naar uitziet dat de VS die vette kluif die ze vast hebben willen loslaten, zou D66 wel een moeilijk kunnen gaan doen.
Laten we hopen dat dit leidt tot een vette kabinetscrisis en een breuk: dan kunnen we nog net de foutenvan Balkende corrigeren voordat ze echt schade aanrichten...
Duim je mee?
[0]