missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


SFIR nieuws
07 april 2004, 07:44 uur
De 1260 Nederlandse militairen in het zuiden van Irak zijn in verhoogde staat van paraatheid. Aanleiding is de toenemende onrust in diverse delen van het land. De politieke partijen in de Tweede Kamer en de militaire vakbond AFMP maken zich grote zorgen over de veiligheid van de Nederlandse militairen in Irak, nu het geweld daar verder toeneemt. Maar de regeringspartijen staan achter de aanwezigheid van de Nederlanders in de Zuid-Iraakse provincie al-Muthanna, juist omdat het er niet veilig is. De militaire vakbond AFMP vreest voor escalatie in het gebied later deze week, wanneer grote groepen sji'ieten op pelgrimstocht er doorheen trekken.

De beelden uit Irak die Nederland bereiken, stellen CDA-fractievoorzitter Verhagen niet gerust. "Maar de soldaten zijn er juist naar toe omdat het er onveilig is. Voor de wederopbouw van en stabiliteit in de regio is het nodig met militairen in Irak te zijn." VVD-leider Van Aartsen heeft niet de indruk dat de veiligheidsanalyse, op grond waarvan Nederlandse militairen naar Irak zijn gestuurd, is veranderd. Juist als het moeilijk wordt, 'is het niet het moment om af te marcheren'. Van Aartsen hoopt dat Kamer en kabinet geen 'Zapatero-gedrag' gaan vertonen. Hij doelt op de nieuwe Spaanse premier, die direct na zijn verkiezingsoverwinning aankondigde dat hij de Spaanse troepen uit Irak zal terugtrekken.

D66-fractieleider Dittrich noemt de situatie in Irak 'een punt van grote zorg'. "Het is geen automatisme dat D66 zegt: we blijven in Irak. Maar we zitten er wel om een goede reden, dat moeten we niet vergeten." Op verzoek van D66 zal minister Kamp van Defensie een brief over de veiligheidssituatie naar de Kamer sturen. Oppositiepartij PvdA pleit voor grotere betrokkenheid van de Verenigde Naties. Volgens fractievoorzitter Bos zal dat de situatie ter plaatse veiliger maken en de steun onder de Irakese bevolking doen toenemen. De politieke partijen willen volgende week een spoeddebat over de veiligheid in Irak met premier Balkenende en minister Bot van Buitenlandse Zaken.

De militaire vakbonden zien vooralsnog geen reden de militairen terug te halen. Die optie komt volgens voorzitter Van den Burg van de militaire federatie AFMP pas in beeld als de soldaten hun taak niet meer kunnen uitvoeren. Als ze bijvoorbeeld dagen achtereen op het kampement moeten blijven en er geen perspectief is op verbetering. Een pelgrimstocht van de sji'ieten op 9 en 10 april is volgens Van den Burg 'een testcase'. Grote groepen trekken dan dwars door het gebied waar de Nederlanders zitten. Hij is daarover 'niet erg optimistisch'.

In de provincie al-Muthanna hebben zich volgens minister Kamp nog geen incidenten voorgedaan. Maar de Nederlandse soldaten hebben wel de opdracht gekregen activiteiten buiten het kamp tot het absolute minimum te beperken. Patrouilles gaan door, maar worden wel met extra voorzorgsmaatregelen omgeven en waar nodig gaan versterkingen mee.

Militairen van de coalitie leverden gisteren opnieuw op een aantal plaatsen strijd met opstandige Irakezen. Een luitenant van de Iraakse burgerbescherming maakte bekend dat militieleden van al-Sadr samen met Iraakse veiligheidstroepen de controle over de Iraakse stad al-Kut hebben overgenomen. Gisteravond laat sneuvelden zeker twaalf Amerikaanse mariniers bij gevechten rond Fallujah.

Ook in de zuidelijke stad Nasiriya was het onrustig. Bij confrontaties tussen Italiaanse militairen en volgelingen van al-Sadr werden vijftien Irakezen gedood. Twaalf Italianen raakten gewond. Ten zuiden van Nasiriya werd een konvooi van zes trucks aangevallen, waarbij een Bulgaarse chauffeur werd gedood.

[Bron: De Gelderlander, 7 april 2004]
[Zie ook: Balkenende bezorgd over Irak, nu.nl, 7 april 2004 12:35]
[0]