missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Opmerkelijke berichtjes
06 april 2004, 14:52 uur
In de metro van vandaag staan een paar opmerkelijke berichtjes:

Inburgeringscursus voor autochtoon,
Gratis OV kost € 1,68 per Nederlander
Vrouw had het eerste woord
Inburgeringscursus voor autochtoon
Autochtone Nederlanders, die in Rotterdam gaan wonen, moeten een inburgeringscursus krijgen.
Dat voorstel doen de fracties van GroenLinks in Rotterdam en de Tweede Kamer. Nieuwkomers zouden kennis moeten maken met de verschillende culturen in de stad, die meer dan 160 nationaliteiten kent. De fractie in Rotterdam wil de cursus vrijwillig aanbieden, behalve voor discriminerende autochtone nieuwskomers: die moeten de cursus volgen willen ze zich in Rotterdam kunnen vestigen.

Gratis OV kost € 1,68 per Nederlander
Gratis openbaar vervoer (OV) is mogeljk met een bijdrage van € 1,68 per dag per reiziger. Dit geld kan door de overheid worden uitgetrokken. Dit heeft voormalig staatssecretaris van Verkeer, M. van Hulten, uitgerekend. De bewindsman pleit ervoor de kaartjes geleidelijk af te schaffen.

Vrouw had het eerste woord
De oudst bekende Nederlandse zin, meer dan duizend jaar oud, moet worden toegeschreven aan een vrouw. Dat concludeert mediëvis prof. Frits van Oostrom. "Hebben alle vogels nesten, behalve ik en jij, wat wachten we nu' werd wel door een man opgeschreven, maar komt inhoudelijk overeen met de door vrouwen gezongen Spaanse volkliedjes uit die tijd.
[2]
grt
maar wie heeft het laatste woord???
07 april 2004, 23.59 uur
Gien
Jij in ieder geval niet! :-)
08 april 2004, 09.31 uur