missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Eindelijk gerechtigheid
13 maart 2004, 12:16 uur
XS4ALL wint cassatie spam-zaak
Gisteren, 12 maart 2004, heeft de Hoge Raad beslist dat internetprovider XS4ALL spam mag weigeren op haar netwerk. Hiermee komt een einde aan een rechtszaak die XS4ALL begin 2002 had aangespannen tegen spammer AbFab.
De Hoge Raad vindt het feit "dat XS4ALL exclusieve rechten heeft op haar computercapaciteit, transmissiecapaciteit en klantenbestand (haar computersysteem)" zwaarder wegen dan het beroep op vrijheid van meningsuiting dat Abfab deed. Heel algemeen stelt de HR:
"Iemand die zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt van een goed waarop een ander een exclusief recht heeft, en die daardoor inbreuk maakt op dat exclusieve recht, handelt onrechtmatig tegenover die rechthebbende, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Zo'n rechtvaardiging is niet gelegen in het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit grondrecht kan immers in beginsel niet dienen ter rechtvaardiging van een inbreukmakend gebruik van een goed waarop een ander exclusieve rechten heeft."

Een provider heeft dus geen vervoersplicht. Op grond van dit arrest kunnen alle providers in Nederland op voorhand een verbod instellen op het toezenden van spam, ook als deze aan hun zakelijke klanten is gericht. Daarmee gaat dit oordeel verder dan de voorgenomen nieuwe spamwetgeving in Nederland. Die verbiedt alleen het bespammen van particuliere e-mail adressen, maar laat zakelijke e-mail adressen vogelvrij.
XS4ALL is zeer verheugd over de nieuwe ruime mogelijkheden om spammers op voorhand te kunnen weigeren, maar is ook bezorgd over de stelligheid waarmee de Hoge Raad eigendomsrecht laat prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting. XS4ALL hecht grote waarde aan het vrije verkeer van berichten, en is het met de Advocaat-Generaal eens dat providers voldoende zwaarwegende gronden moeten aanvoeren om derden het gebruik van zijn faciliteiten te weigeren/beletten. XS4ALL zal verkeer alleen op voorhand weigeren als dat technische overlast oplevert, zoals bij spam en virussen.
Het arrest in hoger beroep van 18 juli 2002 is vernietigd, het vonnis in kort geding (van 7 maart 2002) bekrachtigd. De HR heeft de zaak niet naar een ander hof verwezen, maar AbFab veroordeeld om XS4ALL ca 4.500 Euro aan proceskosten te vergoeden.
XS4ALL vindt spambestrijding niet alleen een zaak van providers maar ook van de overheid en internetgebruikers. XS4ALL pleit voor een actieve opstelling van de overheid om spammers in Nederland aan te pakken. Daarnaast is internationale samenwerking cruciaal om spam te bestrijden.

het vonnis van de Hoge Raad
dossier AbFab
[5]
Frozen [www]
Eigenlijk wel vreemd dat je een rechtzaak moet voeren om het weigeren van spam op je eigen netwerk.
13 maart 2004, 12.53 uur
Gien
XS4all heeft indertijd een kort geding aangespannen omdat veel leden klaagden over de enorme hoeveelheid spam die van AbFab binnenkwam. Dat kort geding heeft ze gewonnen, maar AbFab wilde verder knokken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de uitspraak van de Hoge Raad die XS in het gelijk stelde :)
13 maart 2004, 16.34 uur
Erwin [www]
Hopelijk volgen de andere providers dit voorbeeld, nadat ze de kolen uit het vuur hebben laten halen.
13 maart 2004, 18.33 uur
Renesmurf [www]
Het begin is er in elk geval!
14 maart 2004, 01.33 uur
Gien
@Frozen: eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. Andere providers maken zich meer zorgen om hun winst, dan om hun klanten... :(
14 maart 2004, 08.33 uur