missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Februari: reinigingsmaand
25 februari 2004, 13:28 uur
In de PZC van vandaag staat een prachtig stuk over de ontwikkeling van de diverse februari-feesten door de millennia heen.
Het begint met een stukje over onze voorouders: Onze voorouders gaven er [het carnaval, red.] een wat diepere betekenis aan. Voor hen was februari de maand van het ploeg- en zaaifeest. Via onze Germaanse voorouders komen we terecht bij de Romeinen: Voor de Indo-Germaanse volkeren en stammen was ploegen een heilige handeling. Nadat de eerste voor was getrokken, vierde de hele gemeenschap feest. Daarmee werd eer betoond aan de Moeder Aarde-godin en aan de Hemelgod die haar met zijn zaad zou bevruchten. Ook voor de Romeinen was februari de maand voor rituelen die ertoe dienden de vruchtbaarheid van de aarde te herstellen. De naam van de maand is afgeleid van februare, dat 'ritueel reinigen' betekent.
Vervolgens kruipen we langzaam maar zeker onze jaartelling binnen: In de loop van de eeuwen kwamen de relaties tussen de geslachten steeds meer centraal te staan. Daaruit ontstond Valentijnsdag: de gewoonte om anoniem kaartjes en bloemen te sturen aan een heimelijke geliefde.
Tot het moment waarop de Kerk de touwtjes stevig in handen heeft: De kerk bewoog hemel en aarde om de heidense rituelen te kerstenen. Het verdringen van de Hemelgod door de christelijke God verliep betrekkelijk soepeltjes, mede doordat de kerk de heidense naam Dyaus overnam. Vandaar de Latijnse naam Deus, en bijvoorbeeld het Franse Dieu.
De Moeder Aarde-godinnen lieten zich heel wat minder gemakkelijk kerstenen. De Heilige Maagd Maria moest hen vervangen. Zoals in Vrouwenpolder, waar Onze Lieve Vrouwe de verering van de plaatselijke godin Nehalennia verdrong. De christelijke heiligenkalender telt in februari aanzienlijk veel meer vrouwelijke heiligen dan in andere maanden.

Om te eindigen bij de voorganger van de Carnavalsoptocht: Op Vastenavond, de vooravond van de vastentijd, was voor het volk de laatste gelegenheid zich te buiten te gaan aan dans, zang en drank. De wagens die in de optochten werden meegevoerd, waren een voortzetting van de voertuigen waarop een beeld van een god of en godin werd meegedragen.

Mooi toch, hoe onze -door de christelijke religie be´nvloede - cultuur vast weet te houden aan de oude "heidense" gebruiken...

Lees het hele verhaal hier
[0]