missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Ergernis
18 februari 2004, 10:22 uur
Weet je waar ik me werkelijk enorm aan erger? Aan het verkeerd schrijven van het werkwoord 'ontstaan'
Het is zo makkelijk: Het ontstaat...
ont-staan 1 (het ~)
  1 begin van het bestaan van iets => genese, wording

ont-staan 2 (onov.ww.)
  1 beginnen te bestaan, zijn oorsprong nemen => gestalte krijgen, het licht zien, opkomen, tot stand komen

Maar wat kom ik meer en meer tegen *gruwel: dat men voor het gemak de eerste T vergeet, oftewel: alles lijkt tegenwoordig te onstaan. Onstaan is, als ik het woord ontleed, zoveel als: zitten of liggen, in ieder geval Niet Staan (on=niet).
Onstaan staat niet eens in Van Dale: het woord bestáát niet eens, laat staat dat het onstaat!
[0]