weblog
missgien.net
gien.web-log
Doorzoek weblog:


Laatste test
13 februari 2004, 14:23 uur
T. had vanmorgen zijn laatste psychologische test. Hij vond het 'werkjes maken' de vorige keren leuk, en ik hoopte dat het vanmorgen weer leuk zou zijn. Helaas, het mocht niet zo zijn:
Nee, hij had geen 'werkjes' mogen doen, hij het moeten práten. Nee, vragen waarover er gepraat werd mocht ook niet, dat was zijn geheim!

Nou, daar moeten we het dan maar mee doen :-)
[2]
Splinters [www]
wow, voor een nieuwsgierigaard als ik zou dat hoogst vervelend zijn!
14 februari 2004, 02.33 uur
Gien
Is het voor mij ook, maar ik wacht rustig af tot hij er zelf mee komt. Eruit proberen te trekken heeft toch geen zin, en bovendien vind ik dat hij zijn privacy verdiend, zeker als het op zoiets gaat.
14 februari 2004, 09.04 uur