weblog
missgien.net
gien.web-log
Doorzoek weblog:


Vervolging
23 december 2003, 06:55 uur
Vervolging heksen in Zuid-Afrika neemt toe
Oudere vrouwen in de Zuid-Afrikaanse zwarte gemeenschappen zijn steeds vaker doelwit van aanvallen omdat ze heksen zouden zijn. Dat heeft een Zuid-Afrikaans/Nederlands onderzoeksteam maandag in een rapport gemeld.
Onder slechte sociale omstandigheden nemen mensen het recht in eigen hand en doden of verjagen vrouwen die zij als heksen beschouwen. Roddel en jaloezie zijn vaak de oorzaak van dergelijke beschuldigingen, aldus de onderzoekers. De belagers van Ďheksení wijzen veelal uit onwetendheid een zondebok aan voor de ziekten en rampen die de gemeenschap treffen. (bron: Nu.nl)

Onwetendheid of niet... je zal d'r maar heks zijn, of de naam hebben er een te zijn :(
[3]
Frozen [www]
Salem in africa ?.
Eigenlijk wel vreemd als je ziet dat ze daar wel een soort voodoo priesters hebben. Heet natuurlijk anders daaro maar kan ff niet op het juiste woord komen.
23 december 2003, 11.39 uur
Juul [www]
Tja, dat die wetenschappers daar nu mee komen is wel 'leuk' maar het is een probleem dat al jaren speelt in Afrika en waar ook al jaren in diverse kranten e.d. aandacht aan is besteed. Zo heb ik nog een quote uit de volkskrant op mijn computer uit 1999

Heksendokter stopt hoofden in de pot

Zuid-Afrika mag in vele opzichten een modern land zijn, oude gebruiken zijn er nog volop. Zo geloven tal van eenvoudige zwarte burgers nog in hekserij, plaaggeesten en de geheimzinnige krachten van muti, poedertjes die door natuurgenezers worden gemaakt. Dit laatste is gegroeid tot een informele bedrijfstak waar grof geld wordt verdiend.

De meeste kruid en dokters , inyanga's geheten, maken gewoon gebruik van allerlei kruiden, knollen en gemalen salamanders om hun handelswaar te bereiden. Maar er zijn er ook die de branche een slechte naam bezorgen door het gebruik van menselijke ingrediŽnten.

Zo duiken er soms berichten op over muti-moorden: dan worden ergens in het binnenland raadselachtig verminkte lijken aangetroffen, zonder hoofd, ogen of geslachtsdelen. 'Heksendokters' zouden de lichaamsdelen benutten voor brouwsels waaraan magische krachten worden toegekend.

Volgens kenners van de branche luidt het bijgeloof dat consumptie van vrouwelijke genitaliŽn welvaart brengt, terwijl hun mannelijke tegenhangers de potentie en prestaties verhogen. De prijzen die worden betaald voor de lichaamsdelen zouden oplopen van een paar honderd tot enkele duizenden guldens.

Het zijn duistere praktijken waarover moeilijk duidelijke informatie valt te verkrijgen, omdat er in het traditionele volksgeloof een groot taboe op rust. De gewone inyanga's, verenigd in de Associatie van Traditionele Genezers, zeggen dat het praktijken zijn van gestoorde zonderlingen.

Hun collega's die zich gespecialiseerd hebben in waarzeggerij, de sangoma's, willen er ook niets mee te maken hebben. De 'heksendokters' zelf houden zich wijselijk verborgen. Dat verhindert niet dat in de Zuid-Afrikaanse binnenlanden regelmatig jacht wordt gemaakt op 'heksen'. Dit is weer een andere categorie, die volgens het volksgeloof verantwoordelijk is voor allerlei rampspoed, van blikseminslagen tot de plotselinge dood van familieleden.

Het is een verschijnsel waar zelfs de Zuid-Afrikaanse Emancipatieraad zich nu mee bemoeit. Volgens de raad zijn alleen al in de afgelopen acht jaar zeshonderd mensen vermoord door natuurgenezers. Meestal zijn de slachtoffers vrouwen. De raad heeft politieminister Sydney Mufamadi gevraagd de opsporing van de daders te verbeteren, want meestal ontsnappen die ongestraft omdat de plaatselijke politie niet erg happig is op dit soort zaken en getuigen bang zijn voor hun leven.

Veel zogenaamde heksen worden ook uit de gemeenschap verstoten. Dat overkwam bijvoorbeeld de bejaarde Abram Maharala en zijn vrouw Fina. Ze werden vijf jaar geleden uit hun dorp Pisota verjaagd; nadat de buren Abram tot heks hadden bestempeld. De reden hiervoor, zo vertelde hij aan de Johannesburgse krant The Star, was dat zijn zoon, die als gastarbeider in de grote stad werkte, op een dag thuiskwam met een mooie nieuwe jaloersmakende geluidsinstallatie. De familie vierde de aanwinst 's avonds met zang en dans, waarna in de buurt het gerucht ontstond dat Abram een heks was die midden in de nacht in zijn blootje met zijn kinderen vreemde rituelen uitvoerde. De dorpelingen verjoegen daarna de 'heks' en staken zijn huisje in brand. Abram en Fina wonen nu in armoede samen met nog zo'n veertig uitgestoten families op een speciale boerderij in de Noord-provincie. De provincie kent liefst vijf van dit soort 'heksendorpen'.


Wanneer ik dit soort berichten lees krijg ik een beetje jeuk wanneer de media en wetenschappers de woorden heks en heksenvervolging gebruikt. Want, waar heksen zich in bovenstaand stukje zouden vereenzelvigen met de inyanga's en sangoma's, blijken ze, volgens hetzelfde stukje, door de de Associatie van Traditionele Genezers gestoorde zonderlingen.

Wat ik me dan altijd afvraag is hoe de onderzoekers en media aan het labeltje heks komen. Hadden de inyanga's en sangoma's dat woord zelf al bedacht of had men een eigen woord voor deze duistere praktijken en werden deze door de invloed van de christelijke kerk samengebracht?

Ik wil wat met de slachtoffers gebeurt absoluut niet bagatelliseren, natuurlijk is het vreselijk dat deze onschuldige mensen door bijgeloof worden verstoten of erger nog, vermoord. Ik denk alleen dat het woordje 'heks' hier absoluut niet op zijn plaats is. In ieder geval niet in de zin zoals wij het kennen. Prettig gestoord mag je me best noemen, maar een gestoorde zonderling? Neuh...

Als half Surinaamse ben ik erg geinteresseerd in de Afrikaanse natuurreligies en de Winti in Suriname en lees daar redelijk vaak over. De term 'heks' ben ik in deze boeken niet tegengekomen.
Wel andere benamingen voor mensen die duistere praktijken voeren, bezet zijn door boze geesten e.d. ťn toverdokter.
Wat ik dan niet kan begrijpen is dat de wetenschapper die met zo'n onderzoek naar voren komt, het woordje witchdocter letterlijk vertaalt naar heksendokter. Ik ben me ervan bewust dat het een complexe religie is en dat er zoveel meer meespeelt in een land als Zuid-Afrika, Maar je mag toch aannemen dat iemand die zo'n onderzoek doet zich verdiept heeft in de religie van het land waar hij over schrijft? En ja, dat de media het dan zo overneemt en in het nieuws brengt is idd helaas onvermijdelijk en verschrikkelijk jammer.
Want de 'onwetende' die dit leest zal hekserij hierdoor blijven zien als iets duivels en gevaarlijks waarbij lichaamsdelen voor magische krachten worden gebruikt...

Skepsis heeft een artikel online waarbij heksenvervolgingen o.a. wordt gelinkt aan belangrijke sociaal-economische verschuivingen

Een ander interessant artikel over de 'hekserij'vervolging in Zuid-Afrika is te lezen bij Grenzeloos
23 december 2003, 13.24 uur
Gien [www]
Dank je v oor deze uitgebreide aanvulling :)
23 december 2003, 14.10 uur