weblog
missgien.net
gien.web-log
Doorzoek weblog:


Mail!
12 november 2003, 23:28 uur
I just discovered this site today and I'm drooling all over the joint. Just check on the history section and slog through about 20 pages to be completely wowed ... http://www.blackmask.com ... and that's just the History section.

Ik kan het alleen maar beamen... *slurp*
[7]
Gooly [www]
Dat soort mailtjes gaan bij mij altijd ongelezen de trash in en de afzender krijgt een "delete from server" filter aan zijn broek.
Of hebben we het hier niet over spam?
Eh... maar wel in interessante site.
Dat dan weer wel haha
13 november 2003, 10.17 uur
Gien [www]
nee, deze kwam van Lief die 'em weer van een mailinglist afhaalde
13 november 2003, 11.46 uur
Gooly [www]
Ah, het was dus geen toeval dat deze "spam" zo goed was toegesneden op jou :-)
13 november 2003, 12.48 uur
Gooly [www]
PS, lief is engelstalig?
13 november 2003, 12.50 uur
grt [e-mail]
Overdag wel
13 november 2003, 15.47 uur
Gooly [www]
:-) Hij stands in ieder geval inmiddels at mijn bookmarks.
13 november 2003, 17.21 uur
Gien [www]
Lief heeft zelf al geantwoord, zie ik :)
13 november 2003, 18.31 uur