missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Boekverslag "The Templar Revelation"
11 augustus 2003, 11:59 uur
Ondertitel: Secret Guardians of the True Identity of Christ

Mijn eerste indruk van het boek was verrassing en verwarring: al had ik hier en daar wel het een en ander opgepikt - dit boek bracht alles wat ik al meende in een heel ander licht: verlichting?
Het komt slechts zelden voor dat je een boek in handen krijgt dat onderwerpen als samenzweringen, Vrijmetselarij, Tempeliers, Katharen, Christendom, Jodendom, Occultisme, de cultus van Isis & Osiris en Esoterisme weet samen te brengen via wegen die tot nu toe grotendeels verborgen bleven.
Het boek laat zien dat er een wereldwijde 'samenzwering' is die de ware identiteit van de Christus verborgen houdt, evenals de verstrekkende gevolgen die deze 'cover up' zou hebben indien de hele wereld ervan te weten zou komen. Het is en blijft af en toe wel onder de kin en op het hoofd krabben. Maar deze waarheid is voor mij even goed als die in de meer orthodoxe versies van het zgn. Nieuwe Testament. Ieder die maar enigszins is ge´nteresseerd in enige vorm van religie zou dit boek moeten lezen, vooropgesteld dat je het Engels voldoende beheerst - een vertaling is er tot op heden niet. In het boek wordt de suggestie gewekt dat zowel het Jodendom als het Christendom is gebaseerd op een veel ouder geloofssysteem. Daarnaast wordt er gesteld dat het huidige 'pakket Christendom' helemaal niets te maken heeft met het originele geloof zoals dat zou zijn gepredikt door zowel Jezus, Maria Magdalena als Johannes de Doper.
Een ieder die wel eens heeft gehoord over en interesse heeft in de "Illuminati", de "Bilderberggroep", of "de Nieuwe Wereld Orde" zal dit boek verslinden: het staat bol van de feiten en goed onderbouwde suggesties ten aanzien van wat die groepen nu eigenlijk willen: de herstel van de cultus van Osiris, Isis en Horus - de vader, de moeder en het kind.
Het boek onthult hoe de cultus rond Jezus [niet 'van Nazareth': die plaats bestond nog niet rond het begin van onze jaartelling] in de bijbel anders is vermeld dan in andere, verborgen (gehouden) documenten: Johannes de Doper zou niet de voorganger van Jezus zijn geweest, maar zijn leermeester. Zijn leermeester in 'occulte' Egyptische religie en magie. Jezus en Maria Magdalena zouden zijn ingewijd in deze cultus en samen de cultus doen herleven door hun initiatie: zij waren getrouwd en hadden waarschijnlijk ook kinderen. Sex was niet 'vies' of 'stiekum' in deze cultus. Sterker nog: sex zou de weg zijn naar het goddelijke in jezelf. Het orgasme als spirituele beleving: ik denk dat velen van ons zich daar best in zouden kunnen vinden. Dit is een -op zijn zachts gezet- schokkende conclusie; het zou betekenen dat de afgelopen 1.500 jaar de situatie van de vrouw t.o.v. de man geheel anders geweest had kunnen zijn: die van elkaars gelijken!
Wat hebben de Tempeliers hier nu allemaal mee te maken: wat doen zij in de titel van het boek?
Het zijn juist de tempeliers die deze dingen hebben bewaard, hebben verborgen voor de -toentertijd- zeer sterke Katholieke Kerk. De Tempeliers, evenals de Katharen. Referenties aan de Heilige Graal (zou dat het Grote Geheim zijn), de wetenschap dat er in de bibliotheke van het Vaticaan heel veel ligt waarvan wij weinig tot geen weet hebben, de wetenschap dat zowel de Tempeliers als de Katharen moesten verdwijnen vanwege hun 'ketterij'. Later namen andere groeperingen dit geheim over: de Rozenkruizers, onder andere. Gnostisisme komt uitgebreid aan bod.

Opmerkelijk genoeg suggereren de schrijvers uitsluitend. Ze leggen geen uiteindelijke feiten voor, maar beschrijven hun zoektocht naar het verborgene met verve. Soms met een lach, soms met een angstig gevoel en soms met een traan. Goed geschreven, informeel maar wel goed onderbouwd, en met de juiste hoeveelheid humor en sceptisme. Lezen! Nu!
[3]
MikMak [e-mail] [www]
Interessant! Ik ga kijken of ik 'm te pakken kan krijgen!
11 augustus 2003, 12.08 uur
vryage [e-mail] [www]
Weer een boek, weer een visie. Weer nieuwe feiten en associaties. Maar immer blijft de vraag: wat geloof je?
Succes
12 augustus 2003, 11.52 uur
Gien
Dat doet er toch helemaal niet toe?
12 augustus 2003, 12.20 uur