weblog
missgien.net
gien.web-log
Doorzoek weblog:


Joechei
17 juli 2003, 08:21 uur
't Is goed te weten dat mijn lijntje met Pluvius zo af en toe toch wel werkt ;-)
[2]
Juul [www]
Als 't maar niet te lang duurt :o)
17 juli 2003, 10.31 uur
Gien
Hier regentut al niet meer, hoor.
Ik heb ook gezegd: Pluvius, zeit ik, Pluuv, je moet het allemaal anders doen, zeit ik. Ik zeit: je mottut snags laten regenuh en overdag de son sijn bes latuh doon."
Maar ja, die goduh van teguhwoordig, die luusteren nie meer naar de mensuh, voeluh zich veuls te groot...
17 juli 2003, 10.46 uur