missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Zonsverduistering
29 mei 2003, 09:15 uur
Aanstaande zaterdagmorgen, rond half zes staat de maan precies tussen de aarde en zon in en zal de maanschaduw de zon verduisteren. Het fenomeen is bijna een uur lang waar te nemen, het beste in het noorden van Groningen.
Zons- en maansverduisteringen hebben al sinds mensen-heugenis een vreemde invloed op mensen.
Nog geen drie eeuwen geleden was men er nog van overtuigd dat er iets vreselijks stond te gebeuren als de zon werd verduisterd. Dat was bij een totale zonsverduistering die voor het laatst te zien was in 1715. In die tijd dachten veel mensen dat hun laatste uur geslagen had. Een wetenschappelijke verklaring voor de plotseling invallende duisternis was er immers niet.
Zonsverduisteringen spelen in de overleveringen een belangrijke rol. Culturen van over de hele wereld kennen legenden waarin deze angstaanjagende gebeurtenis wordt beschreven. Het verdwijnen van de zon werd gezien als een zeer slecht voorteken: naderende rampspoed, de ineenstorting van de heersende macht of een mislukte oogst. Om dat onheil af te wenden, moesten astrologen in het oude China, Japan en Babylon zonsverduisteringen voorspellen en voorkomen.
Mensen kenden er ook magische krachten aan toe. Een baby, verwekt tijdens een zonsverduistering, zou onsterfelijk worden en uiteraard verwachtten doemdenkers het einde der tijden.

Meer info: www.zonsverduistering.nl
[0]