missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Bijnaam
24 mei 2003, 18:27 uur
Miche heeft het over bijnamen en dan met name die je niet leuk vond.
Gelijk schiet mij de leraar Duits in mijn hoofd. Herr Jansen (uit te spreken als Janzen, aldus Herr Jansen) en vond "het erg leuk om iemand in de klas te hebben met dezelfde achternaam". Ik kan me zo voorstellen dat 'em dat elk jaar wel een aantal keer zou gebeuren, maar niettemin vond Herr Jansen het nodig om daar de aandacht op te vestigen. In mijn geval kreeg ik er zelfs een bijnaam van hem bij, hiij vond dat hij mijn toenmalige roepnaam (Regina) wel mocht verkleinen tot Reginchen (wat je uitspreekt als Ruhkienchjun, ofzoiets): ik haatte dat werkelijk.
Een aantal jaren later maak ik deel uit van een camping-recreatieteam. In dat team zat ook ene J. en J. was..... leraar Duits. Ondanks mijn aversie van de taal, werden we hevig verliefd en op een avond noemde hij mij 'Reginchen'... Geloof me: dat was de enige keer dat hij dat 'koosnaampje' heeft durven gebruiken!
[0]