missgien.net
weblog
gien.webl-log
Doorzoek weblog:


Toetsdruk
24 mei 2003, 10:27 uur
Het nieuwe kabinet wil kinderen al klaarstomen voor het onderwijs nog voordat ze goed en wel uit de luiers zijn! De "Kleutertoets" moeten ze maken, de kleintjes, voordat ze naar groep 3 mogen. Het moet niet veel gekker worden. Wat zal de volgende stap zijn: een kleurherkenningstoets voordat ze naar de kleuterschool toe mogen, of een vormherkenningstoets, wellicht? Of misschien een zindelijkheidstoets voordat ze naar de 'groten' mogen op een kinderdagverblijf??
De toetsdruk van vroeger op de 'lagere school' voelde bij de Citotoets was al bijna ondraaglijk, en dan ben je 11 12. Ik herinner me uit die tijd dat er een heftige discussie gaande was over het al dan niet kunnen toetsen van kinderen op zo'n jonge leeftijd. Voorstanders meenden dat je niet jong genoeg kunt beginnen met het oefenen in toetsen maken, tegenstanders meenden juist dat het hele toetssysteem van de baan moest. Ik weet het ook niet, hoor. T. is dol op het maken van toetsen, maar ja, hij maakt ze dan ook altijd allemaal goed tot heel goed. Dan is er inderdaad weinig stress. Maar om zo jong al zo prestatiegericht bezig te zijn, vind ik persoonlijk niet gewenst.
De hele wereld lijkt alleen nog maar te draaien om prestatie en het feit dat de bestuurders van dit land menen dat er een toets moet komen waarvoor kleuters moeten 'slagen' voordat ze verder onderwijs mogen genieten is daar een triest, een heel triest voorbeeld van!
[1]
JoG
Mee eens. Mogen we niet wat (meer) van de 'juffrouwen' en 'meesters' verwachten voor wat betreft het beoordelen van de vaardigheden die een kind meester is!? Als zij dat goed doen hoeft er niet getoetst te worden. Wellicht moeten zij juist vaker getoetst!? Dat lijkt me een beter plan. Een slechte leraar/lerares kan immers heel wat verpesten.
24 mei 2003, 10.39 uur