weblog
missgien.net
gien.web-log
Doorzoek weblog:


Post
07 mei 2003, 11:01 uur
Zojuist zat bij de post een bloemetje. Een onvolgroeid bloemetje. Om precies te zijn: bloemenzaad. Een actie van Multiple Sclerose Internationaal. 'k Ga ze vanmiddag in de tuin zaaien.
Hartelijk dank aan de Gulle Geefster!
[1]
ma [e-mail]
Met liefde gegeven,met liefde gezaaid,dat moet goed komen. (
08 mei 2003, 22.22 uur