[ links]   []   [archief]   [index]

Boerderij uit begin jaartelling ontdekt

Aan de rand van Scharnegoutum zijn de overblijfselen van een of twee boerderijen uit de eerste eeuwen na Christus gevonden. De resten van de nederzetting zijn ontdekt op de plek waar het komend najaar de nieuwe rotonde in de provinciale weg Sneek-Leeuwarden wordt aangelegd.
De ontdekking kan daarom niet uitgebreid onderzocht worden. Dat zou voor te veel vertraging zorgen. Kort geleden heeft provinciaal archeoloog Gilles de Langen zijn akkoord gegeven aan de plannen voor de rotonde. Op dat moment was er echter nog niets bekend over de nederzetting.
Op de archeologische verwachtingskaarten, die in opdracht van de provincie gemaakt worden, stond op die plaats niets vermeld. Nadat de goedkeuring voor de rotonde was gegeven, is de omgeving echter nogmaals in kaart gebracht. Op deze kaart stonden wel aanwijzingen dat er bij Scharnegoutum iets te vinden zou zijn.
Bij archeologische proefboringen bleek onlangs dat er een nederzetting moet zijn geweest. Dat is onder meer op te maken uit de opbouw van de lagen grond. De Langen kan zijn advies nu niet meer terugdraaien, maar acht verder onderzoek wel van belang. Een uitgebreide opgraving zal echter niet mogelijk zijn.
,,We moeten redden wat er te redden valt'', zegt Froukje Veenman, die ook als archeoloog voor de provincie werkt. ,,Waarschijnlijk zal het een klein onderzoek worden, maar we moeten dit wel kunnen documenteren.'' De boerderijen hebben aan de rand van een veengebied gelegen, op de grens van een ontginningsstrook die van Dokkum via Leeuwarden naar Sneek liep. Uit onderzoek zal moeten blijken of er op de boerderij ook veen werd gewonnen.

Leeuwarder Courant, 8 april 2003