[ links]   []   [archief]   [index]

12e-Eeuws kindergraf met textiel ontdekt

"In de afgelopen week hebben archeologen van de Gemeente Vlaardingen niet minder dan 32 graven ontdekt op de locatie 'Gat in de Markt' in Vlaardingen. Van een groot aantal graven is de kist nog helemaal gaaf bewaard gebleven.
Het is gebleken dat de Vlaardingers in de 12e en 13e eeuw hun doden in stro wikkelden. In een 12e-eeuws kindergraf is zelfs textiel ontdekt. Textiel uit deze periode is uiterst zeldzaam. Gezien het grote belang van de vondst hebben de archeologen een week uitstel gekregen om het onderzoek af te ronden.
Hoewel de archeologen van tevoren al verwachtten dat de locatie 'Gat in de Markt' op een deel van de oude middeleeuwse begraafplaats was gelegen, was de vondst van de eerste begraving op 31 januari toch verrassend. Een groot gedeelte van de locatie was immers al onderzocht en had tot dan toe nog geen begravingen opgeleverd. Aanvankelijk leek het ook bij slechts één begraving te blijven. Op dezelfde diepte lagen er namelijk verder geen begravingen meer en ook onder het ontdekte graf, troffen de archeologen geen andere meer aan. Het leek erop dat deze begraving aan de uiterste rand van de begraafplaats was bijgezet, ver verwijderd van de andere begravingen.
Echter met de deadline van 20 februari in zicht ontdekten de archeologen in het laatste blok grond van circa 5 bij 5 meter de ene na de andere begraving. Ze lagen niet alleen zeer dicht op elkaar, maar ook boven elkaar. Niet minder dan 32 zijn er thans gelicht en elke dag komen er nog enkele bij. Ondanks het feit dat, in samenwerking met leden van AWN-afdeling Helinium, in de weekenden werd doorgewerkt, zou het niet lukken om het onderzoek voor de 20e februari af te ronden. In overleg met wethouder Kees van der Windt, projectleider Paul Joormann van Stadswerk, het aannemingsbedrijf Van der Lugt BV en projectontwikkelaar Slokker hebben de archeologen, vanwege de buitengewoon bijzondere vondsten, een week langer de tijd gekregen.

Stro en textiel
De meeste begravingen, met name de diepere, zijn uitzonderlijk goed geconserveerd. Niet alleen het hout van de kisten waarin het botmateriaal ligt, is goed bewaard gebleven, ook het stro in de kisten. Dit stro ligt zowel onder als boven de lichamen. Er zijn geen aanwijzingen dat de doden gekleed werden begraven. Het lijkt erop alsof de Vlaardingers hun doden naakt in stro wikkelden en zo ter aarde bestelden. Er zijn namelijk in geen enkele kist sporen van leer of textiel gevonden. Op één uitzondering na. In één kindergraf zijn wel restanten van textiel aangetroffen.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het om een wollen deken gaat of dat het iets anders betreft. Textiel uit deze periode is uiterst zeldzaam. Het 12e-eeuwse kindergraf met textiel was in zijn geheel nog puntgaaf bewaard gebleven. De eiken deksel van de kist was niet onder de druk van de grond in elkaar gezakt, maar rustte nog op de eiken wanden waardoor er onder het deksel zelfs nog lucht aanwezig was. Hierdoor lag alles binnen de kist nog geheel op zijn plaats en was er niets verstoord. Gezien de gaafheid en de kwetsbaarheid van stro en textiel, is besloten het graf integraal te lichten. Het lichten vond op dinsdag 19 februari plaats door het bedrijf Archeoplan uit Delft. Daar zal de kist met inhoud in zijn geheel geconserveerd worden, zodat het over een jaar in Vlaardingen aan het publiek getoond kan worden. Naast deze kist zijn er nog twee kleinere kinderbegravingen geheel gelicht. Om deze kindergraven is met hulp van aannemingsbedrijf Van der Lugt BV een nieuwe houten bekisting aangebracht om de oude kisten met inhoud te beschermen.
Opvallend is dat minstens een derde van de begravingen, kindergraven betreft. Dit kan erop wijzen dat de kindersterfte in de 12e/13e eeuw heel hoog lag. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de plek waar de archeologen graven een hoekje binnen de begraafplaats was waar kinderen begraven werden. Opvallend is ook dat geen enkele kist een dichte bodem had.
Sommige hadden helemaal geen bodem, waardoor er eerder sprake is van bekisting van de kuil, dan van een echte kist. Bij een groot aantal bestond de bodem uit latten.
Het archeologisch onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een extra bijdrage van het Vlaardingse gemeentebestuur. Dankzij de prettige samenwerking met het aannemingsbedrijf Van der Lugt BV kon het onderzoek in goede banen worden geleid en dankzij de inzet van AWN-leden van Helinium kon er ook in de weekenden veel werk verzet worden."
Gemeente Vlaardingenl, 25 april 2002