[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacature directeur Erfgoedcentrum Nieuw Land i.o.

Vacature directeur Erfgoedcentrum Nieuw Land i.o.
trefwoorden: Erfgoedcentrum Nieuw Land - vacature
Erfgoedcentrum Nieuw Land: Negen erfgoedinstellingen en archieven werken - onder regie van de Provincie Flevoland - samen aan een nieuwe organisatie.
Erfgoedcentrum Nieuw Land gaat het grootste deel van de Flevolandse archieven en museale collecties beheren en presenteren op een schitterende locatie aan de Lelystadse kust waar al gevestigd zijn de Bataviawerf/NISA en Batavia Stad outlet shopping. Eind 2004 wordt het centrum geopend maar de nieuwe organisatie gaat al in januari 2004 van start.

Erfgoedcentrum Nieuw Land zoekt een

Directeur v/m, full time

De functie


  1. U bouwt mee en geeft leiding aan de nieuwe organisatie, bestaande uit ruim 25 fte vaste medewerkers en enkele tientallen vrijwilligers.
  2. U ontwikkelt en geeft vorm aan het beleid waarbij de nadruk ligt op de ambities als actief en voor een breed publiek toegankelijk kenniscentrum.
  3. U onderhoudt en legt contacten met alle relevante organisaties op bestuurlijk en cultureel terrein in de provincie en daarbuiten.
  4. U bent verantwoordelijk voor de archiefwettelijke taken van het centrum.


Onze eisen

  1. U bent een ervaren (cultureel) ondernemer met gedegen marketingkennis en gevoel voor de ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt. U kunt uitstekend plannen en u hebt een geoefend oog voor de financiële en economische aspecten.
  2. U hebt een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur op cultureel terrein. U hebt duidelijk affiniteit met cultuurhistorisch erfgoed en archiefbeheer.
  3. U bent een bewezen teambuilder die in staat is van de nieuwe organisatie een soepel opererende, publieksgerichte club te maken. U kunt delegeren én structuur bewaren.
  4. U bent een extroverte netwerker die makkelijk contacten legt en onderhoudt met zowel overheidsinstellingen als commerciële partners.
  5. Uw ambitie is om met het erfgoedcentrum als publieksorganisatie nieuwe initiatieven te nemen, grenzen te verkennen én te verleggen, het onderste uit de kan te halen en spraakmakend te zijn.U gaat werken in een jonge provincie waar nog veel moet gebeuren maar waar ook veel mogelijk is. Het Erfgoedcentrum heeft een stevig maatschappelijk en politiek draagvlak en is een dynamisch, nieuw "bedrijf" dat ervaring en visie bundelt.
Het salaris bedraagt maximaal circa € 6.100 per maand (schaal 15, Bezoldigings Besluit Rijks Ambtenaren).

Informatie
Solliciteert u alleen op deze functie als u kunt aantonen dat u aan deze eisen voldoet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dick Scheepstra, projectleider Erfgoedcentrum Nieuw Land, telefoon (06) 14446648.
U kunt een informatiepakket aanvragen bij het projectbureau (zie onderstaand het adres). Daarin is ook de sollicitatieprocedure opgenomen.
Een psychologisch onderzoek en/of assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Uw schriftelijke sollicitatie, aangevuld met curriculum en eventuele referenties, kunt u tot veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie sturen aan:
Projectbureau Erfgoedcentrum Nieuw Land,
p/a Kamp 40-28,
8225 HK Lelystad.

In Erfgoedcentrum Nieuw Land nemen de volgende organisaties deel: Archeologisch Depot Flevoland, Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland
Rijksarchief in Flevoland, Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland

Bron: mailinglist Archeologie in Nederland (24 november 2003)