[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacature beleidsmedewerker BelvedAMPegrave;re ROB

Vacature beleidsmedewerker Belvedère ROB
trefwoorden: ROB - vacature
De Sector Behoud van de ROB, die is verdeeld in vijf regio's, heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van het rijksbeleid op het gebied van de archeologische monumentenzorg en daarnaast een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuw beleid.
Binnen de regio's zijn steeds drie taakvelden vertegenwoordigd: Uitvoering en Handhaving van de Monumentenwet, Planvorming en Ruimtelijke Ordening en Inrichting en Beheer. De inspanning van de taakvelden leveren in gezamenlijkheid een bijdrage aan het streven naar duurzaam behoud van het bodemarchief. In toenemende mate wordt daarbij een integrale cultuurhistorische insteek gekozen. Om het beleid in het kader van Belvedère mede te helpen vormgeven is de sector Behoud op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Beleidsmedewerker Belvedère m/v
fulltime / 36 uur per week

Deze beleidsmedewerker zal op centraal niveau binnen de sector werkzaam zijn. Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van twee jaar.

Functie-informatie
De beleidsmedewerker Belvedère zal zich bezig houden met het doel van de nota Belvedère, het operationeel maken van het gedachtegoed: de ontwikkelingsgerichte benadering (behoud door ontwikkeling) en de integratie van cultuurhistorie (archeologie, historische bouwkunde en historische geografie) in de ruimtelijke ordening. Dit is niet alleen noodzakelijk om de werkwijze van de medewerkers van de sector Behoud te ondersteunen en op dit gebied te helpen vormgeven, maar ook om handvaten aan te reiken naar provincies, gemeenten, ontwerpers, organisaties enz.
De beleidsmedewerker Belvedère opereert binnen de ROB, maar wel in samenwerking met de Belvedère partners (de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, VROM, LNV).
De aard van de functie, het mede helpen vormgeven van de uitvoering van beleid, de complexiteit van het proces van de ruimtelijke ordening in Nederland en de vele dwarsverbanden in bestuurlijk politieke en maatschappelijke zin maken dat u doelgericht en flexibel moet opereren op verschillende niveaus en met diverse partners. Daarnaast spelen het goed kunnen invoelen van de behoeften van andere partijen en een creatieve geest een grote rol.

Functieprofiel
U heeft een universitaire opleiding in n van de cultuurhistorische richtingen (archeologie, historische bouwkunde, historische geografie, geschiedenis, landschapsarchitectuur enz.) of op het gebied van de planologie (met aantoonbare affiniteit met cultuurhistorie). U bent gewend inhoudelijke kennis en ervaring te combineren met bestuurlijke zaken en u realiseert zich dat de inhoud dient om het doel, doorwerking van het Belvedère gedachtegoed in de inrichting van Nederland, te realiseren. U bent in staat om vanuit een hoog abstractieniveau aan concrete zaken invulling te geven op een creatieve wijze en strategisch te opereren. U beschikt over een goede overtuigingskracht en bent bereid om op een enthousiaste manier discussies aan te gaan. U bent flexibel en beschikt over aantoonbare bestuurlijke kennis en ervaring en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U schakelt moeiteloos heen en weer tussen samenwerking binnen de organisatie en samenwerking met diverse externe partners. U bent in staat om in samenwerking met anderen projecten van de grond te (doen) krijgen. Het spreekt u aan om te werken in een dynamische en in ontwikkeling zijnde omgeving.

Salaris en dienstverband
De functie van beleidsmedewerker Belvedère wordt gehonoreerd volgens schaal 11 van het BBRA, momenteel maximaal € 3.945,77 per maand bij fulltime dienstverband, exclusief 8% vakantietoeslag. Feitelijke inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van twee jaar.

Inlichtingen en sollicitatie
Inlichtingen over de vacature kunt u inwinnen bij de Coördinator Planvorming en Ruimtelijke Ordening, mevr. drs. I. Reuselaars (033-4227618) of het Sectorhoofd, mevr. drs. S.G. van Dockum (033-4227577).
Uw sollicitatie, voorzien van uw curriculum vitae, kunt U vóó';r 5 december 2003 richten aan
ROB,
afdeling P&O,
Postbus 1600,
3800 BP Amersfoort.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Bron: mailinglist Archeologie in Nederland (24 november 2003)