[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Zoeken naar prehistorie

Zoeken naar prehistorie
trefwoorden: Colmschate - opgraving - prehistorie
De afgelopen twee weken hebben archeologen van de gemeente Deventer langs de Holterweg onderzoek gedaan naar het meest westelijke deel van de prehistorische nederzetting Colmschate.
De bodemvorsers hebben resten van hooibergen, graanopslagplaatsen en een boerderij aangetroffen. Ze stammen uit de periode 400 vóór Christus tot 100 ná Christis.
Eerst zijn haaks op de Holterweg twaalf proefsleuven aangelegd. Gebleken is dat in de prehistorie midden op het terrein een zandkop lag.

Lees verder bij: De Stentor (25 november 2003)