[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Dossier Verdrag van Malta

Dossier Verdrag van Malta
trefwoorden: beleid - ministerie
De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992).
Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Er is enige jaren gewerkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van o.a. de Monumentenwet 1988. Het wetsvoorstel is in oktober 2003 door staatssecretaris Van der Laan ingediend bij de Tweede Kamer.

Met dit dossier willen wij u hierover informeren. ...

Lees verder bij het ministerie van OCW (16 november 2003)