[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

'Neanderthalers in Europa’

'Neanderthalers in Europa’
trefwoorden: Tongeren - museum
Neanderthalers in Europa’ is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de vroegste Europese prehistorische cultuur in onze regio.
Het onderzoek naar de Neanderthalers is de twee voorbije decennia wereldwijd in een enorme stroomversnelling geraakt. Het leverde een nieuw en sterk gewijzigd beeld op van de eerste mensen in onze regio. De tentoonstelling presenteert de resultaten van dit onderzoek op een erg publieksgerichte manier.

Een groep Neanderthalers – drieëntwintig levensechte 3D-figuren - zijn neergestreken in het museum. Ze zetten daar hun dagelijkse leven van 35.000 jaar geleden gewoon verder. Ze zitten rond het vuur te eten en maken werktuigen, gaan op jacht, lachen, huilen, spelen. Je kan ongehinderd tussen hen rondwandelen en hun bezigheden observeren. ...

Lees verder bij het Gallo-Romeins Museum (26 september 2003)