[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologisch onderzoek Bornse bodem

Archeologisch onderzoek Bornse bodem
trefwoorden: Borne - onderozek - verkenning - ROB
Archeologen gaan op korte termijn vervolgonderzoek verrichten in twee gebieden die binnenkort worden heringericht.
Het gaat om de toekomstige woonwijk Bornsche Maten aan de oostkant van Borne en bedrijventerrein De Veldkamp dat ten zuiden van het dorp wordt aangelegd. Een eerste verkennend onderzoek door bureau RAAP uit Deventer leert dat enkele gebieden mogelijk waardevolle bodemschatten bevatten. Is dat het geval, dan bestaat de kans dat ze worden ingepast in de bebouwing.

Lees verder bij: TC Tubantia (8 november 2003)