[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Expositie Middeleeuwen / Deftige devotie in Noord-Brabant

Expositie Middeleeuwen / Deftige devotie in Noord-Brabant
trefwoorden: middeleeuwen - Brabant - Uden
Vandaag viert mr. F. Houben, ex-commissaris van de koningin in Noord-Brabant, zijn uitgestelde afscheid. Tegelijkertijd start te zijner ere in Uden een middeleeuwse expositie.
Deftige devotie' werd het thema van de Udense tentoonstelling, daarmee regelrecht verwijzend naar het deftige ambt van de gastconservator: commissaris van de koningin in Noord-Brabant mr. F. Houben. Die wilde de volksdevotie centraal stellen, maar museumdirecteur Léon van Liebergen vond het toepasselijker aandacht te schenken aan religieuze voorwerpen die in opdracht van de Brabantse elite waren gemaakt. En aldus gebeurde.

Het resultaat is een expositie die de smaak van deze bovenlaag van alle kanten belicht: van heel bijzonder tot heel alledaags, van ontroerende eenvoud tot kille rijkdom, maar alles wel geïnspireerd door een en dezelfde bron, het katholieke gedachtegoed.

Heel bijzonder is de onlangs gevonden gouden ring die wellicht bezit was van een birgittijnse abdis. ...

Lees verder bij Trouw (7 november 2003)