[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Resten Jerusalemklooster ontdekt

Resten Jerusalemklooster ontdekt
trefwoorden: Venray - Jerusalemklooster - middeleeuwen
In de binnentuin achter het gemeentehuis van Venray zijn resten van de fundering van het middeleeuwse Jerusalemklooster gevonden.
De ontdekking werd onlangs gedaan tijdens boringen in de grond van de tuin.
De gemeente Venray wil in de binnentuin waar nu de resten van de fundering zijn gevonden haar publieksdiensten gaan huisvesten.
Voor er echter daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw, is een bodemonderzoek nodig. Daarbij wordt gekeken of de grond een veilig fundament is voor de nieuwbouw en of de bodem niet vervuild is.

Lees verder bij: De Gelderlander (7 november 2003)