[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Nota Belvedere

Nota Belvedere
trefwoorden: beleid - ROB
In 1999 werd de Nota Belvedere ondertekend door OC&W, VROM, LNV en V&W.
Uitgangspunt van de nota is cultuurhistorische waarden – archeologische resten, historisch-geografische elementen en structuren en gebouwde monumenten – als volwaardig uitgangspunt te gebruiken in ruimtelijke ontwikkelingen. Het credo is dan ook: ‘Behoud door ontwikkeling’. Werken in Belvedere-trant betekent voortbouwen op het aanwezige erfgoed, zodat dit ook op langere termijn behouden blijft. Even belangrijk is dat volwaardige integratie van cultuurhistorie belangrijk bijdraagt aan de identiteit en daarmee ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

Het gedachtegoed van de Nota Belvedere is een belangrijk uitgangspunt voor de ROB. In samenwerking met onze partners doen we ons best om de positie van cultuurhistorische waarden – in het bijzonder de archeologische – in planologische overlegvormen, beleid en instrumentaria te optimaliseren. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek - ROB - (31 oktober 2003)