[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Digitale bestanden archeologische kaarten

Digitale bestanden archeologische kaarten
trefwoorden: beleid - ROB
Hier kunt u de digitale bestanden downloaden van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Globale Archeologische Kaart van het Continentaal Plat.
Het kaartmateriaal is bedoeld als instrument voor professioneel gebruik. Om de informatie te kunnen beoordelen is archeologische expertise noodzakelijk.

De Indicatieve kaart Archeologische Waarden kaart wordt geleverd als rasterbestand (schaal 1:50.000) en bevat een vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische waarden. Deze trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemarchief.

De bestanden die de Archeologische Monumentenkaart vormen bevatten per provincie informatie over archeologische terreinen (monumenten) waaronder ook de wettelijk beschermde monumenten. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek - ROB - (31 oktober 2003)