[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Oude sluis gaaf onder klei vandaan

Oude sluis gaaf onder klei vandaan
trefwoorden: Den Bosch - 16e eeuw - sluis
Bij graafwerk in Den Bosch is een buiten gebruik geraakte eeuwenoude uitwateringssluis van onder de klei tevoorschijn gekomen.
De oudste delen daarvan dateren mogelijk uit het begin van de zestiende eeuw. Het gaat om de Groote Empelsche Sluis, waarvan niet bekend was dat die nog bestond.
"Men wist wel dat hij hier ergens gelegen moest hebben, maar niet waar precies", vertelt archeoloog J. Treling, verbaasd over de omvang en gaafheid van de oude sluis, die aan het eind van de Sluisweg ligt, vlakbij de spoorlijn naar Utrecht. Treling: "Toen de spoorlijn in 1870 werd aangelegd, kwam er een nieuwe sluis onder het spoor, die inmiddels ook al weer zijn functie verloren heeft. De oude sluis lag vroeger in de dijk langs een watertje dat waarschijnlijk ooit is ontstaan bij een dijkdoorbraak. Op de dijk liep de oude weg van Den Bosch naar het noorden. De sluis was met natuursteen overwelfd."

Lees verder bij: Brabant Dagblad (4 november 2003)