[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

'Ontdekken hoe het volk leefde'

'Ontdekken hoe het volk leefde'
trefwoorden: Alphen - bewoning- middeleeuwen
Alphen heeft een rijk verleden. Archeoloog Bernard Meijlink van het Archeologisch Diensten Centrum in- Bunschoten is deze maanden bezig eeuwenoude bewoningssporen bloot te leggen.
Zou hij hier in Alphen kunnen aantonen dat het in mondiaal opzicht uniek fenomeen van bolle akkers al in de Middeleeuwen is ontstaan? Hij hoopt dat scherven uit de bodem de ontbrekende puzzelstukjes voor die theorie worden.
In het tracÚ van de omlegging Alphen zijn bij vooronderzoek sporen ven bewoning in de Middeleeuwen en IJzertijd aangetroffen.

Lees verder bij: BN/DeStem (4 november 2003)