[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Beleidsbrief Cultuur 2004-2007

Beleidsbrief Cultuur 2004-2007
trefwoorden: beleid - ministerie
... De voor u liggende beleidsbrief schetst de contouren van het cultuurbeleid in de breedte, voor de komende periode. ...

... Uitgebreide informatierapporten moeten het noodzakelijke inzicht verschaffen. Voor de archeologie wordt de vereiste informatie gebundeld in een periodieke archeologiebalans. ...

... In de archeologie is men al begonnen een nationale onderzoeksagenda op te stellen. De raad noemt dit terecht een onontbeerlijk selectiekader voor archeologische opgravingen en de uitwerking daarvan. ...

Cultuur en ruimtelijke inrichting
... De Nota Ruimte biedt de kans om culturele noties, de benadering van de culturele planologie, de ervaringen met Belvedere en die met Grote Projecten te betrekken bij het ruimtelijk beleid. Een direct aangrijpingspunt om mijn inbreng in de ruimtelijke ordening te vergroten is de archeologie. Door het verdrag van Valletta in te voeren, zal een jarenlange voorbereidingsfase worden afgesloten en is archeologie een integraal onderdeel van het ruimtelijke ordeningsproces geworden, immers, ruimtelijke ingrepen zullen niet meer plaats kunnen vinden zonder de archeologische waarden in de bodem te benutten. Ik heb het wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd. ...

Lees verder bij Overheid.nl (3 november 2003)