[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Naar een nationale onderzoeksagenda

Naar een nationale onderzoeksagenda
trefwoorden: beleid - ROB
De kwaliteit van het archeologische onderzoek in Nederland wordt onder andere bepaald door de vraag wat we van het verleden willen weten en met welk doel we het onderzoek doen.
Een nationale onderzoeksagenda (NOA) biedt houvast aan degene die beslissingen neemt over wat onderzocht moet worden en laat verstoorders zien dat het uit te voeren onderzoek gebaseerd wordt op een wetenschappelijk fundament. Het is de bedoeling dat de agenda een dynamisch karakter krijgt en een overzicht geeft van de actuele onderzoeksvragen binnen de Nederlandse archeologie, richtinggevend voor het onderzoek van de komende vijf jaar.

De kwaliteit van het archeologische onderzoek in Nederland wordt onder andere bepaald door de vraag wat we van het verleden willen weten en met welk doel we het onderzoek doen. Archeologisch onderzoek kan daarom het beste worden verricht met van tevoren gedefinieerde vraagstellingen op basis van breed gedragen onderzoeksprioriteiten. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek - ROB - (31 oktober 2003)