[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

FAQ's amateurs

FAQ's amateurs
trefwoorden: beleid - ROB
In zijn nieuwsbrief Via Natura besteedt Rijkswaterstaat aandacht aan de archeologie en de ontwikkelingen rondom het Verdrag van Malta.
Ook de amateur-archeologen komen aan het woord. Vanwege de beperkte redactionele ruimte in het blad, geeft de ROB in het onderstaande stuk een reactie op de door hen aangedragen kanttekeningen bij de op handen zijnde wijziging van de Monumentenwet.

Kanttekeningen amateur-archeologen

'Alleen beroepsarcheologen zullen voortaan mogen opgraven. Wij mogen de ons bekende gegevens aanleveren voor het bureauonderzoek, maar het is de amateurs verboden te graven. Onze specifieke streekkennis zal dus achteruit hollen waarvan de wetenschap straks de dupe wordt. Er zal enorm veel verloren gaan.'

'Die nieuwe opgravingsbedrijfjes werken van negen tot vier op werkdagen. We zouden hen graag helpen, maar onze werktijden volgen op die van hen: ís avonds en in het weekeinde.'

'De ROB heeft veel begrip voor onze argumenten, maar mag niet meer zo met ons samenwerken als voorheen. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek - ROB - (31 oktober 2003)