[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Op zoek naar bolle akkers

Op zoek naar bolle akkers
trefwoorden: Alphen - boerderij - opgraving - middeleeuwen
Zou hij hier in Alphen kunnen aantonen dat het in mondiaal opzicht uniek fenoneem van bolle akkers al in de Middeleeuwen is ontstaan?
Archeoloog Bernard Meijlink van het Archeologisch Diensten Centrum in Bunschoten hoopt dat scherven uit de bodem de ontbrekende puzzelstukjes voor die theorie worden.
Sinds twee weken is Meijlink aan het wroeten in de grond waarop straks de omlegging Alphen komt te liggen. In proefsleuven waren eerder overblijfselen uit de Middeleeuwen gevonden in de buurt van de Prinsehoef- en Molenbaan. Die ontdekking is de laatste weken bewaarheid. Meijlink heeft de sporen van een boerderij uit die tijd blootgelegd.

Lees verder bij: BN/DeStem (30 oktober 2003)